Terug

AFM legt boete op aan Clever Life B.V.

Maatregel

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 juni 2012 een bestuurlijke boete van €30.000 opgelegd aan Graffiti Entertainment Europe B.V., dat voorheen handelde onder de naam Clever Life B.V. De boete is opgelegd omdat Clever Life zich in de periode 30 september 2009 tot en met 3 december 2010 schuldig heeft gemaakt aan verboden colportage.

Er is sprake van verboden colportage als een verkoper zelf het initiatief neemt om bij de consument thuis op bezoek te gaan om hem ertoe te bewegen een krediet af te sluiten. Een financieel dienstverlener kan bijvoorbeeld ongevraagd bellen met een consument en voorstellen om thuis een afspraak te maken.

Clever Life was ten tijde van de overtreding een financieel dienstverlener en bemiddelde in consumptief krediet, hypothecair krediet en levens- en schadeverzekeringen. Het bedrijf benaderde consumenten telefonisch. Tijdens het eerste gesprek inventariseerde Clever Life of consumenten bestaande kredieten hadden en of zij geïnteresseerd waren in een verlaging van de maandlasten. Ook werd een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Uit de werkwijze en het belscript van Clever Life blijkt dat de adviseur altijd een persoonlijk bezoek bracht bij de consument thuis. Hij gaf tijdens dat persoonlijk bezoek advies aan de consument over het krediet.

Uit onderzoek is gebleken dat Clever Life in totaal 597 consumenten thuis heeft bezocht. De AFM heeft vijf dossiers nader onderzocht. In deze dossiers is ook daadwerkelijk een kredietovereenkomst bij de consument thuis ondertekend. Dit is een overtreding van de Colportagewet (artikel 6).

Deze vorm van colportage is verboden, omdat tijdens een persoonlijk bezoek bij de consument thuis hij mogelijk onvoorbereid over een aankoop moet beslissen. De consument kan onder druk worden gezet of worden overrompeld tot het afsluiten van een kredietovereenkomst. De Colportagewet beoogt consumenten hiertegen te beschermen.

De maximale boete voor overtreding van artikel 6 van de Colportagewet bedroeg ten tijde van de overtreding €74.000. De AFM heeft bij het vaststellen van de boete rekening gehouden met de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de draagkracht van Clever Life.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel