Terug

AFM: informatie websites consumentenkrediet voor verbetering vatbaar

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De informatie over consumptief krediet op websites van kredietaanbieders en bemiddelaars moet verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gedaan naar informatie over 74 kredieten op 45 verschillende websites. Op 39 websites zijn één of meer tekortkomingen geconstateerd. De meest voorkomende tekortkomingen betroffen krediettabellen die niet correct waren opgenomen of op de verkeerde plaats stonden en het ontbreken van een verwijzing naar de verkrijgbaarheid van de standaardinformatie.

Het onderzoek is uitgevoerd op initiatief van de Europese Commissie en gelijktijdig uitgevoerd in andere Europese landen. Er is gekeken of de informatie op websites over consumentenkrediet voldoet aan de daarvoor geldende regelgeving. Uit het onderzoek van de 27 deelnemende landen plus Noorwegen en IJsland bleek dat slechts 30 procent van de 562 beoordeelde websites aan de regelgeving voldeed.

De regelgeving met betrekking tot consumentenkrediet is de afgelopen jaren sterk geharmoniseerd in Europa. In mei 2011 is de Richtlijn consumentenkrediet ook in Nederland in de wetgeving verankerd. In de andere deelnemende landen geldt de Richtlijn eveneens al enige tijd. Het onderzoek is eind september 2011 uitgevoerd.

De AFM heeft net als de andere landen onder meer gekeken of er op de websites niet op misleidende wijze reclame wordt gemaakt voor krediet. Ook is gekeken of de krediettabel correct en op de juiste wijze werd opgenomen in reclame-uitingen over krediet die melding maken van een debetrentevoet of andere gegevens betreffende de kosten van een krediet.

Alle marktpartijen waarbij tekortkomingen zijn geconstateerd zijn hier inmiddels schriftelijk op gewezen met daarbij het verzoek hun website (en overige informatie) te controleren en waar nodig aan te passen. De AFM verwacht uiterlijk op 20 januari 2012 een bevestiging van de gedane aanpassingen van alle aangeschreven partijen.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel