Terug

Ruim 2700 aanmeldingen voor nieuwe vergunning pensioenverzekeringen

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft 2706 aanmeldingen van financiële dienstverleners ontvangen voor de nieuwe deelvergunning pensioenverzekeringen. Dienstverleners met een levenvergunning hadden tot 1 februari de tijd om zich te melden bij de AFM om hun activiteiten in pensioenverzekeringen te mogen voortzetten.

De deelvergunning is op 1 januari van dit jaar geïntroduceerd. Een belangrijke reden voor deze nieuwe vergunning was het AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit 2010. Daaruit bleek dat ruim drie kwart van de pensioenadviezen aan het midden- en kleinbedrijf onvoldoende was.

Overgangsregime

De financiële dienstverleners die zich hebben geregistreerd, vallen onder het overgangsregime. Dit houdt in dat ze tot 1 januari 2014 de tijd krijgen om aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor pensioenverzekeringen te voldoen. Met deze nieuwe eisen moet de dienstverlening in pensioenverzekeringen op een hoger niveau komen.

De financieel dienstverleners die zich voor het overgangsregime hebben aangemeld, moeten wel voor 1 juli een bewijs van betaling voor de inschrijving van een opleiding, examen of EVC (eerder verworven competentie) toesturen aan de AFM.

Extra controles

De AFM verwacht dat pensioenverzekeraars in februari en juli 2012 extra controleren of pensioendienstverleners over de nieuwe deelvergunning pensioenverzekeringen beschikken. Bemiddelaars die geen deelvergunning pensioen aanvragen voor 1 februari of voor 1 juli niet kunnen aantonen hoe aan de vakbekwaamheidseisen zal worden voldaan, moeten hun pensioenportefeuille binnen drie maanden afwikkelen. Naast de 2706 bemiddelaars zijn er ook 500 banken en verzekeraars die pensioenadvies mogen geven. De AFM kreeg eerder verontrustende signalen dat opleidingen in de markt worden aangeboden die vooral als doel lijken te hebben om adviseurs een inschrijf- en betaalbewijs te verschaffen. De AFM zet haar vraagtekens bij de kwaliteit van deze opleidingen.

De AFM ziet deze ontwikkeling als signaal dat een financieel dienstverlener met deze opleiding mogelijk niet de juiste inspanning gaat plegen om de kwaliteit van zijn dienstverlening op het gebied van pensioenverzekeringen op het gewenste niveau te krijgen. Deze signalen neemt de AFM dan ook mee in haar toezicht op pensioenadviseurs.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel