Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Landbouw Samenwerking Noord Nederland B.V.

Maatregel

Update 23 november 2012: Het besluit van de AFM is inmiddels definitief geworden en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 27 maart 2012 een bestuurlijke boete van €24.000 opgelegd aan Landbouw Samenwerking Noord Nederland B.V. (LSNN). Het bedrijf heeft van 27 maart 2009 tot en met 30 september 2009 beleggingsobjecten (mede)aangeboden zonder dat zij over de verplichte vergunning beschikte. De AFM heeft de boete gematigd van €96.000 naar €24.000.

LSNN heeft, samen met een andere vennootschap van dezelfde eigenaar, via een website en een brochure percelen grond aangeboden aan consumenten. Daarbij werd gespeculeerd op een waardevermeerdering van de grond door een bestemmingswijziging. Er werd dus een rendement in het vooruitzicht gesteld. Ook kon het beheer van de grond worden uitgevoerd door een andere partij dan de belegger.

De wetgever en de AFM zien deze dienstverlening als het aanbieden van beleggingsobjecten. Daarvoor is volgens de Wet op het financieel toezicht een vergunning verplicht. De AFM heeft onder meer in december 2008 en mei 2010 via haar website gewezen op de vergunningplicht bij het aanbieden van grondbeleggingen.

Het is belangrijk dat financiële dienstverleners beschikken over een vergunning van de AFM. Een vergunning biedt bescherming aan consumenten. Voordat de AFM een vergunning verleent, toetst zij onder meer of een financiële dienstverlener voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit. Bovendien moet een dienstverlener met een vergunning zich houden aan de zogenoemde doorlopende gedragsregels. Deze gaan onder meer over een zorgvuldige dienstverlening aan consumenten.

LSNN is sinds 1 oktober 2009 gestopt met de aanbieding. Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden in PDF-formaat. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel