Terug

ESMA vraagt reactie over invulling begrip materialiteit

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De Europese toezichthouders, verenigd in ESMA, hebben een consultatiedocument gepubliceerd over het begrip ‘materialiteit’. Bij het opstellen van de financiële verslaggeving speelt dit begrip een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het de toezichthouders op de juiste toepassing van IFRS in financiële verslaggeving duidelijk geworden dat er door belanghebbenden verschillende invullingen worden gegeven aan materialiteit.

Het consultatiedocument is bedoeld om reacties te vragen op de diverse aspecten van het materialiteitsconcept  en de manier om daar naar te kijken in de praktijk. De toezichthouders willen daarmee bijdragen aan een consistente toepassing van dit belangrijke begrip.

IFRS schrijft voor dat financiële verslaggeving van ondernemingen een getrouw beeld geven van de financiële positie, de financiële prestaties en de kasstromen van deze betreffende onderneming. Als voorgeschreven informatie ontbreekt of verkeerd is weergegeven en dit invloed kan hebben op de beleggingsbeslissing van een gebruiker van deze financiële informatie, dan is er geen sprake van een getrouw beeld. En dan is deze informatie materieel. De AFM organiseert op 30 januari een ronde tafelgesprek om in gesprek te gaan met verschillende Nederlandse belanghebbenden over materialiteit. Persoonlijke uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden begin december gestuurd.

ESMA heeft tevens haar review van IFRS 8 – Operating Segments gepubliceerd, inclusief enkele aanbevelingen.

Beide documenten kunt u lezen via de links aan de rechterzijde van dit bericht. Meer informatie over ESMA en EECS kunt u lezen op de website van ESMA

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel