Terug

10 Jaar AFM toezicht op openbare biedingen – een kleine geschiedenis

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Op 10 november heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport gepubliceerd – een ‘kleine geschiedenis’– over tien jaar toezicht op openbare biedingen. Zij presenteerde dit rapport tijdens een seminar over dit onderwerp met alle bij overnames betrokken partijen.

De AFM heeft in de afgelopen tien jaar veel verschillende openbare biedingen onder haar toezicht beoordeeld. Het beeld dat de AFM heeft over deze tien jaar is dat de biedingsregels een goede basis hebben gevormd voor het handelen van marktpartijen bij openbare biedingen en het toezicht daarop. Marktpartijen - bieders en doelvennootschappen - zijn bovendien in het algemeen zorgvuldig omgegaan met de (doelstellingen van de) biedingsregels, getuige het relatief beperkte aantal boetes dat de AFM in de afgelopen tien jaar heeft opgelegd.

In het rapport wordt teruggekeken op een decennium vol marktontwikkelingen zoals aandeelhouders-activisme en de discussie over nut of noodzaak van een marktmeester voor overnames. Op wetgevingsgebied werd door de implementatie van de Overnamerichtlijn onder meer het verplicht bod geïntroduceerd. De AFM zelf heeft in de afgelopen jaren regelmatig guidance gegeven over haar beleid en haar invulling van verschillende open normen, zoals de regeling voor verhoging van de biedprijs.

Het rapport staat stil bij de vele uiteenlopende openbare biedingen die in de periode 2001 – 2011 zijn uitgebracht. Onder meer gaat het rapport in op de overnames van Gucci, Shell, Hunter Douglas, VNU, ABN AMRO, Stork, Schuitema en Draka. Voorts geeft het rapport inzicht in de manier waarop de AFM haar rol invult op momenten waarop de biedingsregels geen pasklaar antwoord geven. De aan de biedingsregels ten grondslag liggende principes zijn daarbij richtinggevend:

  • gelijke behandeling van aandeelhouders;
  • adequate en tijdige transparantie;
  • goede werking van de markt;
  • doelvennootschap en belanghebbenden niet onnodig lang in het ongewisse laten over de doorgang en/of slagingskans van een openbaar bod.

Voor een goede werking van haar toezicht treedt de AFM graag in contact met diverse betrokken partijen over de wensen die nog bestaan, zowel in de markt als bij de AFM. De AFM hecht in dit verband zeer aan haar netwerk van nationale en internationale fora. Ook een goed contact met de wetgever is hierbij van belang. De AFM vindt vooral ook de dialoog met de markt zeer nuttig om voor haar toezicht relevante inbreng te verkrijgen en daarnaast haar boodschap aan de markt over te brengen. De AFM wil ook in de toekomst een oriëntatiepunt zijn voor de markt, door guidance te geven en door een benaderbare toezichthouder te zijn die beschikbaar is voor afstemming vooraf. Met gezamenlijke inzet blijft de markt voor openbare biedingen ordelijk verlopen, zowel voor beleggers, bieders als doelvennootschappen en hun stakeholders.

Het rapport wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van de ontwikkelingen en gebeurtenissen die, vanuit het perspectief van de AFM, het meest relevant zijn geweest voor de vorming en invulling van haar rol als toezichthouder op openbare biedingen. Het rapport ’10 jaar AFM toezicht op openbare biedingen’ kunt u vinden onder Openbare biedingen op de website van de AFM.

Sinds deze week is ook het ‘Register Openbare biedingen’ op de website beschikbaar. Hierin zijn de biedingsberichten te vinden zijn die de AFM heeft goedgekeurd, evenals persberichten die tijdens een bod door de bieder en de doelvennootschap worden gepubliceerd.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel