Terug

AFM consulteert concept beleidsregel cash settled instrumenten en meldingsplicht

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM heeft een concept beleidsregel opgesteld waarin de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben is opgenomen en onder welke omstandigheden een mandje of een index van aandelen onder de meldingsplicht valt.

De AFM vraagt belanghebbenden commentaar te leveren op dit concept van de beleidsregel. De AFM heeft hierbij de volgende specifieke vragen:

  1. Bent u het eens met de strekking en de inhoud van deze beleidsregel?
    Zo niet, waarmee bent u het oneens en om welke redenen? 
  2. Voorziet u problemen bij de implementatie van deze beleidsregel?
    Zo ja, welke problemen voorziet u, om welke redenen en hoe kan dit naar uw mening worden voorkomen, dan wel worden opgelost? 
  3. Welke aanpassingen acht u noodzakelijk?

Consultatiedocument

Reacties graag uiterlijk 16 december 2011 via melden@afm.nl onder vermelding van ‘consultatie’. U kunt het consultatiedocument hier downloaden:


De minister van Financiën heeft aangegeven dat het aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is om te bepalen welke methodiek voor de berekening van het aantal aandelen in de uitgevende instelling waarop de desbetreffende financiële instrumenten betrekking hebben moet worden gebruikt en onder welke omstandigheden een ‘mandje’ of een index van aandelen onder de meldingsplicht valt.

In mei 2011 is het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten aan de Tweede Kamer aangeboden. De huidige geldende regels als beschreven in Hoofdstuk 5.3 Wet op het financieel toezicht (Wft) voor het melden van stemmen, kapitaal, zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen worden met het voorstel uitgebreid. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2012.


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel