Terug

Meer transparantie bij variabele rente

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Het ministerie van Financiën komt met nadere regels om transparantie van variabele rente te bevorderen. Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat de consument onvoldoende informatie krijgt over de opbouw van variabele hypotheekrente. Het ministerie en de toezichthouder willen de consument beter inzicht geven bij het afsluiten van een hypotheek.

Het onderzoek naar de informatieverstrekking bij variabele rente werd door de AFM gestart naar aanleiding van verschillende klachten van consumenten. In totaal zijn elf hypotheekproducten met variabele rente van acht aanbieders (banken en verzekeraars) onderzocht.

De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat consumenten voor het afsluiten van een kredietovereenkomst alle relevante informatie krijgen die nodig is om een adequate beoordeling en afweging te maken. Uit het onderzoek van de AFM blijkt dat de informatieverstrekking bij aanbieders onvoldoende is omdat er geen informatie wordt gegeven over de opbouw en werking van het rentepercentage en de risico's die daaraan verbonden zijn voor de consument. De AFM adviseert consumenten naar deze informatie te vragen als deze niet beschikbaar is, en er goed naar te kijken.

Het ministerie streeft ernaar om voor het einde van de zomer over te gaan tot de consultatie van een algemene maatregel van bestuur. Dit om er voor te zorgen dat alle hypotheekverschaffers op dezelfde wijze invulling geven aan de eisen van de Wft en om de consument meer duidelijkheid te geven over de opbouw en risico's van variabele rente.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel