Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan AFAB voor advisering van kredietbeschermingsverzekeringen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

“Update 30 december 2010: Het besluit van de AFM is definitief geworden op 9 maart 2010 en kan door belanghebbenden niet meer ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 26 januari 2010 een bestuurlijke boete van €6.000 heeft opgelegd aan AFAB Financiële Diensten Holding N.V. (AFAB Holding). De AFM legt de bestuurlijke boete op aan AFAB Holding als vergunninghouder in verband met een overtreding door AFAB Geldservice B.V. (AFAB Geldservice), een bij AFAB Holding aangesloten onderneming.

De AFM heeft onderzoek gedaan bij AFAB Geldservice naar adviezen met betrekking tot kredietbeschermingsverzekeringen verstrekt door AFAB Geldservice in de periode van 1 januari 2009 tot medio mei 2009. De AFM heeft negentien dossiers van AFAB Geldservice onderzocht. In alle negentien dossiers is een kredietbeschermingsverzekering tegen meegefinancierde koopsom geadviseerd. Kredietbeschermingsverzekeringen verzekeren de consument tegen inkomensterugval in geval van arbeidsongeschiktheid, overlijden en werkloosheid.

De boete is opgelegd omdat AFAB Geldservice in alle negentien dossiers onvoldoende informatie heeft ingewonnen over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid en kennis en ervaring van haar cliënten met het oog op het aangaan van een kredietbeschermingsverzekering. AFAB Geldservice heeft haar advies derhalve in de negentien onderzochte dossiers niet op deze informatie kunnen baseren. De AFM heeft tevens geconstateerd dat AFAB Geldservice haar advies ten aanzien van kredietbeschermingsverzekeringen in twee van de onderzochte dossiers niet (mede) op de wel ingewonnen informatie heeft gebaseerd.

Naar het oordeel van de AFM heeft AFAB Geldservice hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat AFAB Geldservice een aangesloten onderneming is wordt het handelen van AFAB Geldservice aan AFAB Holding toegerekend. De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de cliënt inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

De boete voor de overtreding door AFAB Geldservice is opgelegd op basis van het Besluit boetes Wft. Dit besluit is van toepassing op overtredingen die hebben plaatsgevonden of zijn aangevangen voor 1 augustus 2009. De boetehoogte voor de overtreding door AFAB Geldservice is in het Besluit boetes Wft gefixeerd op € 6.000.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit is hiernaast in PDF-formaat te downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel