Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan Iberrealty Benelux Holding B.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 28 september 2009 waarbij de AFM aan Iberrealty Benelux Holding B.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 28 september 2009 een bestuurlijke boete van € 96.000,- opgelegd aan Iberrealty Benelux Holding B.V. (Iberrealty Benelux Holding).

Deze boete is opgelegd omdat Iberrealty Benelux Holding in Nederland APParticipaties heeft aangeboden zonder te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus dat algemeen beschikbaar is.

De totale tegenwaarde van de APParticipaties bedraagt minder dan 2.500.000,- euro. De aanbieding van de APParticipaties had op grond daarvan in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de verplichting te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aan deze vrijstelling is echter de voorwaarde verbonden dat Iberrealty Benelux Holding in de aanbiedingsdocumentatie melding maakt van het feit dat zij niet vergunningplichtig is volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft) en niet onder toezicht staat van de AFM. Iberrealty Benelux Holding heeft aan deze voorwaarde niet voldaan. Als gevolg hiervan kwalificeerde Iberrealty Benelux Holding niet voor de vrijstelling en diende Iberrealty Benelux Holding te beschikken over een door de AFM goedgekeurd prospectus. Aangezien Iberrealty Benelux Holding een dergelijk prospectus niet heeft opgemaakt heeft Iberrealty Benelux Holding gehandeld in strijd met artikel 5:2 van de Wft.
 
Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Het volledige besluit kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).


De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel