Terug

Pensioenuitvoerders informeren individuele deelnemers over gevolgen kredietcrisis

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De pensioenuitvoerders zullen voor de zomer hun deelnemers per brief informeren over de individuele gevolgen van de kredietcrisis op hun pensioen. Hierover wordt nu overleg gevoerd tussen de AFM, DNB, het ministerie van SZW en de pensioenkoepels. Als de pensioenuitvoerders hun deelnemers per brief goed informeren, hoeven ze in 2009 het toeslagenlabel niet te gebruiken.

De mondiale financiële crisis heeft ook de Nederlandse pensioenfondsen hard geraakt. Hierover is al veel algemene informatie beschikbaar, maar daarmee is nog niet duidelijk waar een individuele deelnemer aan toe is. Het is voor deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden belangrijk om te weten hoe de specifieke situatie is ten aanzien van hun eigen pensioenfonds. Daarom is het van belang om transparant en pro-actief te communiceren met belanghebbenden. Dit komt het vertrouwen in de fondsen en het Nederlandse pensioenstelsel ten goede.

De AFM, DNB, het ministerie van SZW en de pensioenkoepels overleggen op welke manier de pensioenuitvoerders hun belanghebbenden het beste kunnen informeren. Naar verwachting leidt dit tot een modelbrief die alle pensioenuitvoerders kunnen gebruiken om hun deelnemers op begrijpelijke wijze te informeren.

De AFM vindt dat een heldere communicatie met de deelnemers over de gevolgen van de crisis en de eventuele herstelplannen voor indexatie, premies, behoud van rechten, en waardeoverdracht hoge prioriteit heeft. Daarom is besloten om in 2009 af te zien van controle op het toeslagenlabel, die eerder al was uitgesteld tot 1 april 2009.
Voorwaarde hiervoor is dat  pensioenuitvoerders de modelbrief in het tweede kwartaal van 2009 aan hun belanghebbenden versturen. Uiteraard hebben pensioenuitvoerders de mogelijkheid om het toeslagenlabel wel te gebruiken. Voor verzekeraars (waar de problematiek van de herstelplannen niet speelt) wordt nog bezien of een modelbrief een goed alternatief is, of dat het toeslagenlabel zoals gepland wordt ingevoerd.

De pensioenuitvoerders zullen na afronding van het overleg zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd, naar verwachting in de loop van maart. De modelbrief zal dan ook ter beschikking worden gesteld. Omdat dit operationele gevolgen heeft voor de sector kiest de AFM er voor om nu reeds met dit bericht naar buiten te komen.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel