Terug

AFM: Wat zijn de gevolgen van de kredietcrisis voor de pensioenen?

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De kredietcrisis heeft de Nederlandse pensioenfondsen hard geraakt. Doordat de rente is gedaald en de aandelenbeleggingen momenteel minder waard zijn, is de dekkingsgraad van een aantal pensioenfondsen gedaald. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de huidige en toekomstige pensioenuitkeringen (dit noemen wij de verplichtingen). Als de bezittingen en verplichtingen van een pensioenfonds precies overeenkomen, dan is de dekkingsgraad 100%. Eind 2008 hadden de pensioenfondsen een gemiddelde dekkingsgraad van 95%. Een dekkingsgraad beneden de 100% betekent dat een pensioenfonds onvoldoende bezit om aan de toekomstige verplichtingen te voldoen.

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële positie van pensioenfondsen. Als de dekkingsgraad te laag is, moet het pensioenfonds dit meteen bij DNB melden. Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moesten voor 1 april 2009 bij DNB een herstelplan indienen. In dit plan staat welke maatregelen het pensioenfonds gaat nemen om ervoor te zorgen dat de dekkingsgraad weer hoog genoeg wordt.


Als de dekkingsgraad te laag is dan is de kans groot dat de pensioenen de eerstkomende jaren niet worden verhoogd met de stijging van de prijzen of de lonen. Vanaf 2009 moeten pensioenfondsen verplicht een toeslagenlabel opnemen in alle brieven aan haar deelnemers en gepensioneerden. Het toeslagenlabel is een plaatje dat laat zien hoe groot de kans is dat het pensioenfonds in de toekomst de pensioenen laat meestijgen met de prijzen of de lonen. Pensioenfondsen mogen er in 2009 nog voor kiezen om het toeslagenlabel niet op te nemen. Pensioenfondsen die het toeslagenlabel niet opnemen, moeten de deelnemers en gepensioneerden vóór de zomer een brief sturen met informatie over de kredietcrisis. In deze brief staat welke maatregelen het pensioenfonds gaat nemen om de dekkingsgraad weer boven de 100% te krijgen en wat de gevolgen voor de deelnemers of de gepensioneerden zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen voor de toeslag op de pensioenen. En de gevolgen voor de hoogte van de pensioenuitkeringen of het opgebouwde pensioen.


Een dekkingsgraad onder de 100% heeft ook gevolgen wanneer je van baan verandert. Als de dekkingsgraad van je vorige of nieuwe pensioenuitvoerder onder de 100% ligt, mag je jouw opgebouwde pensioen niet meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Ook hierover zal het pensioenfonds haar deelnemers in de brief informeren.


De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel