Terug

Consultatie leidraad passende provisie financiële dienstverleners

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Per 1 januari 2009 zijn in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen nieuwe bepalingen geïntroduceerd voor financiële dienstverleners op het gebied van provisiebetaling en beloningstransparantie. De inducementregels uit de MiFID zijn hierbij als uitgangspunt genomen. Deze regels moeten leiden tot passende provisies. De bepalingen beogen de consument beter te beschermen indien hij een complex product of een hypothecair krediet wil aanschaffen. In het systeem van provisies schuilt namelijk een risico van beloninggedreven ‘kleuring’ van het advies dat door de tussenpersoon wordt gegeven, omdat de tussenpersoon door de aanbieder wordt betaald.

Met deze consultatie stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) belanghebbenden in de gelegenheid om commentaar te leveren op de leidraad van de AFM over de toepassing van de inducementregels die gelden voor financiële dienstverleners.

Leidraad
In dit consultatiedocument wordt een leidraad gegeven over de toepassing van de inducementregels die gelden voor financiële dienstverleners. Een belangrijk deel van de specifieke eisen met betrekking tot inducements is opgenomen in open normen. De leidraad die de AFM geeft, ziet vooral toe op deze open normen en de wijze waarop provisies transparant gemaakt moeten worden. De AFM geeft, mede aan de hand van voorbeelden, handvatten voor het toepassen van de inducementregels. De AFM stelt hiermee geen nadere regels. De leidraad is hiernaast in PDF-formaat te downloaden.

De AFM heeft eerder al een concept leidraad over de toepassing van de inducementregels die gelden voor beleggingsondernemingen ter consultatie voorgelegd aan de markt. Deze consultatie is inmiddels gesloten.

Reageer!
In enkele sessies met brancheorganisaties is de toepassing van de regels de afgelopen maanden besproken. Mede op basis hiervan heeft de AFM deze leidraad opgesteld. Via bijgaande link aan de rechterkant van deze pagina kunt u dit document downloaden. Met deze consultatie geeft de AFM belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op de leidraad van de AFM. Wij vragen u in elk geval in te gaan op de onderstaande vragen.

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de leidraad van de AFM?
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de leidraad van de AFM en voorziet u problemen?
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reacties ontvangt de AFM graag voor 19 juni 2009 op provisies@afm.nl onder vermelding van ‘consultatie’.

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel