Terug

De AFM consulteert over concept Beleidsregel beleggingsaanbevelingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

De AFM consulteert de markt over haar nieuwe Beleidsregel beleggingsaanbevelingen. Deze beleidsregel zal de huidige beleidsregel met betrekking tot de positie van onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen vervangen. De huidige beleidsregel is achterhaald door achtereenvolgende aanpassingen in de wetgeving. Ook overweegt de AFM haar beleid in deze op een aantal punten te herzien. Op grond van gesprekken met enkele marktpartijen meent de AFM dat dit nieuwe beleid aansluit op de Nederlandse praktijk.

Met de implementatie van de Uitvoeringsrichtlijn betreffende de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking van belangenconflicten (2003/125/EG) zijn voor het publiek bestemd onderzoek, onderzoeksrapporten, publicaties en adviezen in artikel 5:53 en 5:64 Wft onder de noemer “beleggingsaanbevelingen” gebracht. De aan de huidige beleidsregel ten grond liggende inzichten en de in de beleidsregel vastgesteld gedragsregels en gebruikte terminologie zijn daarmee verouderd.

Met de nieuwe Beleidsregel beleggingsaanbevelingen wil de AFM duidelijk maken wanneer informatie ‘voor het publiek bestemd’ is en dus een beleggingsaanbeveling wordt. In de geest van de Richtlijn marktmisbruik (2003/6/EG) meent de AFM dat alleen individuele adviezen kunnen worden beschouwd als niet voor publiek bestemd. In de nieuwe beleidsregel wordt het begrip ‘publiek’ ruim uitgelegd, namelijk als ‘meer dan één persoon.’ Adviezen met een repetitief karakter, waarbij hetzelfde advies aan meerdere personen wordt gegeven, worden eveneens beschouwd als voor publiek bestemd. Informatie die niet voor het publiek bestemd is, is geen beleggingsaanbeveling en valt buiten de regels die hiervoor vastgesteld zijn.

Het verschijnen van een beleggingsaanbeveling kan leiden tot transacties in een financieel instrument, zoals een aandeel of optie, en kan zo invloed hebben op de koers van dat instrument. Bekendheid met de inhoud van een beleggingsaanbeveling en/of het moment van verschijnen kan daarmee voorwetenschap omtrent de handel tot gevolg hebben.

Ongewijzigd is de lijn dat op openbare informatie gebaseerd onderzoek en ramingen niet als voorwetenschap worden beschouwd en dat transacties op basis hiervan op zichzelf niet als handel met voorwetenschap worden aangemerkt.

De AFM blijft bovendien van mening dat het uitbrengen van een beleggingsaanbeveling voorwetenschap over de handel tot gevolg kan hebben. Nieuw is dat onder de voorgestelde beleidsregel aangenomen wordt dat een redelijk handelende belegger gebruik zal maken van een beleggingsaanbeveling. Er hoeft dus geen afweging meer te worden gemaakt ten aanzien van de verwachte impact van een beleggingsaanbeveling.

De nieuwe beleidsregel verduidelijkt ook hoe met de risico’s omtrent koersgevoelige informatie moet worden omgegaan. Gelijktijdige verspreiding is de beste manier om deze risico’s te beheersen. Een beleggingsaanbeveling die haar publiek bereikt heeft, is openbaar gemaakt en kan daarmee geen koersgevoelige informatie meer opleveren.

De AFM nodigt u uit te reageren. Wij vragen u in elk geval in te gaan op de volgende vragen:

  1. Op welke punten kunt u zich vinden in de Beleidsregel beleggingsaanbevelingen?
  2. Op welke punten kunt u zich niet vinden in de beleidsregel en voorziet u problemen? 
  3. Wat is uw voorstel om verbeteringen aan te brengen?

Reacties ontvangt de AFM graag voor 25 september 2009 op beleggingsaanbevelingen@afm.nl onder vermelding van ‘consultatie’.

Concept beleidsregel
Een concept van de beleidsregel beleggingsaanbevelingen is hiernaast in PDF-formaat te downloaden.

 

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel