Terug

AFM legt bestuurlijke boete op aan SNS Bank N.V.

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Update 15 november 2010: Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 12 augustus 2009 waarbij de AFM aan SNS Bank N.V. een boete heeft opgelegd, inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 12 augustus 2009 een bestuurlijke boete van € 30.000,- heeft opgelegd aan SNS Bank N.V. (SNS Bank) omdat zij onvoldoende informatie heeft ingewonnen bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. De boete komt voort uit het in 2007 en 2008 uitgevoerde marktbrede onderzoek naar de advisering van beleggingsverzekeringen.

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM in vier gevallen niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbenden ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast downloaden. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per gesprek).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Zij is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Het streven van de AFM is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel