Terug

AFM legt de heer G. Tóth bestuurlijke boete op voor late meldingen

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Hierbij maakt de AFM op grond van artikel 1:98 Wft bekend dat het besluit van 6 oktober 2008 waarbij de AFM aan de heer G. Tóth een boete heeft opgelegd inmiddels rechtens onaantastbaar is geworden.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 6 oktober 2008 een bestuurlijke boete opgelegd van € 24.000 aan de heer G. Tóth, voorheen bestuurder van RT Company N.V. De AFM heeft vastgesteld dat de heer Tóth 166 aan- en verkoop transacties in RT Company N.V. die hij in 2007 verrichte, niet onverwijld heeft gemeld aan de AFM.

Dit zijn overtredingen van artikel 5:48, zesde lid, Wet op het financieel toezicht. Deze meldingen zijn verplicht om beleggers en bedrijven inzicht te geven in de belangen van bestuurders. Doordat de heer Tóth herhaaldelijk niet tijdig heeft gemeld dat zijn belang in de onderneming was toegenomen of afgenomen, is beleggers de mogelijkheid ontnomen om (juist) geïnformeerd en onderbouwd een beoordeling te maken van de financiële instrumenten met betrekking tot de bedoelde onderneming.

Het in het besluit vervatte oordeel van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in PDF-formaat downloaden. Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,05 euro per minuut).

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel