Terug

AFM: reclame voor goederenkrediet voldoet vaak niet aan de reclameregels

Nieuws Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Reclames voor goederenkrediet geven vaak te weinig informatie aan consumenten over kenmerken van dat krediet. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van onderzoek naar deze vorm van krediet.

Het onderzoek was gericht op de reclame-uitingen van een representatief deel van de markt, waaronder verschillende automerken, grote postorderbedrijven en elektronicazaken. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat aanbieders en bemiddelaars van goederenkrediet (kopen op afbetaling) vaak onvoldoende bekend zijn met de geldende wettelijke regels. Dit blijkt onder meer uit het niet noemen van verplichte elementen in reclame-uitingen, zoals de verkrijgbaarheid van het kredietprospectus en een tabel met daarin onder andere de kredietsom, de looptijd en de totale prijs.

De AFM heeft in 2007 verscherpt toegezien op kredietreclames. In dit kader is ook het verkennend onderzoek naar reclame-uitingen voor goederenkrediet gestart. In de verkenning zijn de reclame-uitingen aan de wettelijke regels getoetst.

Naar aanleiding van het onderzoek vonden normoverdragende gesprekken plaats met verschillende partijen. Deze partijen zijn gewezen op de tekortkomingen en hebben een officiële waarschuwing gekregen. In lijn met het handhavingsbeleid van de AFM zullen formele maatregelen volgen wanneer wederom tekortkomingen worden geconstateerd bij de aangesproken partijen. Dit jaar zal een tweede controle plaatsvinden.

De AFM is verheugd dat de betrokken partijen initiatieven voor een structurele verbetering hebben getoond en inmiddels de nodige aanpassingen hebben gedaan in de reclame-uitingen voor goederenkrediet. Tijdens de gesprekken met de betrokken partijen is aangegeven dat er behoefte is aan concrete voorbeelden van een adequate invulling van de wettelijke regels. De AFM zal in het tweede kwartaal van 2008 met dergelijke voorbeelden komen via de website www.afm.nl
 
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel