Terug

Rapport: Consumptieve Kredietverlening

Rapport Dit bericht is ouder dan drie jaar. De inhoud is daarom mogelijk niet meer actueel.

Uit het onderzoek van de AFM naar consumptieve kredietverlening blijkt dat huishoudens in Nederland op dit moment gemiddeld genomen niet in de problemen raken door het afsluiten van consumptieve leningen. Er is dus geen sprake van een groot risico op overkreditering voor grote groepen huishoudens.

Er zijn echter wel kwetsbare groepen te onderscheiden die door hun leengedrag op termijn mogelijk niet meer aan de bijbehorende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Het betreft hier met name mensen met lage inkomens, mensen met hogere inkomens die door een combinatie van verschillende soorten leningen risico op overkreditering lopen en jongeren. Hoewel er geen exacte cijfers zijn over het aantal personen dat door te veel lenen in de problemen raakt, zijn er wel aanwijzingen dat dit aantal sterk toeneemt.

Oorzaken voor de (mogelijk) toenemende schuldenproblematiek kunnen worden gezocht in de economische neergang, maar ook in een gewijzigde 'leencultuur'. Mensen en vooral jongeren lenen vaker en makkelijker en zijn zich mijnder bewust van de gevolgen. Ook spelen kredietverstrekkers in sommige gevallen op de veranderende leencultuur in door met wervende capagnes reclame te maken voor hun producten. Het is daarom zinvol voor de AFM om de consument door middel van een folder over lenen met daarin tips en waarschuwingen te wijzen op de risico's van lenen.

Op basis van het rapport heeft de AFM ook de publieksfolder 'Gaat u lenen?' gepubliceerd. Zowel het rapport als de publieksfolder zijn vanaf de website te downloaden. Ook zijn beide publicaties aan te vragen bij het Meldpunt Financiƫle Markten via 0900 - 5400 540.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel