Go to content

Informatie verstrekt in verband met Woo en Wob

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet open overheid (Woo) op verzoek publiceert of heeft gepubliceerd onder de tot 2022 geldende Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

RTL over integriteitsschendingen 2020, 2021 en 2022

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet open overheid (Woo) publiceert naar aanleiding van het verzoek van RTL Nieuws B.V. van 9 augustus 2023 over (meldingen van) integriteitsschendingen in het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

 

Convenant ‘Aan de slag voor de klas’ en overstap oud-voorzitter Van Vroonhoven

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert.

In dit Wob-verzoek wordt verzocht om een openbaring van documenten over de (in)directe betrokkenheid van de AFM en/of bestuurders en/of medewerkers van de AFM bij het convenant 'Aan de slag voor de klas' uit februari 2019. Daarnaast verzoekt de aanvrager om documenten over de stage in, en overstap naar het onderwijs door oud-voorzitter Merel van Vroonhoven.

Acturance over rentecompensatieregeling eigen woningbezit

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van Acturance van 11 november 2014 over de hypotheekrentecompensatie bij eigen woningbezit van medewerkers van de AFM.

Dhr A. de Bruin: gebruik van leaseauto’s

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van de heer A. de Bruin om informatie over het gebruik van leaseauto’s door medewerkers van de AFM in 2012.     

Dhr A. de Bruin: gebruik van software

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van de heer A. de Bruin om informatie over het gebruik van (open source) software bij de AFM in 2012.

Conceptversies AFM jaaragenda's

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert. In dit Wob-verzoek wordt verzocht om een openbaring van alle conceptversies van de AFM jaaragenda's en meerjarenagenda's over de jaren 2006 tot en met 2016.

Heyman - Berman over Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van mevrouw S.N. van den Heykant - Berman over informatie over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen.

Dhr L. Hoogenboom over ICT-projecten en mediacontacten

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van dhr. Hoogenboom van 4 augustus 2015 over alle ICT-projecten en de mediacontacten van de AFM.

ICT-uitgaven 

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert op verzoek over alle ICT-uitgaven van de AFM.

Molenaar Abeln advocaten over Stg Vastgoedbelang Mouzon Capital Opera Living

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van Molenaar Abeln advocaten inzake het verstrekken van informatie die van de Stichting Vastgoedbelang Mouzon Capital Opera Living is verkregen in het kader van een onderzoek op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

De Pers over Quality Investments B.V.

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van De Pers over Quality Investments B.V.

WOB dossier (zipbestanden)

Quality Investments van feb/mrt 2015

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek over Quality Investments B.V.

Zie ook het eerdere verzoek van De Pers over Quality Investments B.V.

RTL over declaraties bestuur AFM

Naar aanleiding van een Wob-verzoek van RTL Nieuws zijn de declaraties openbaar gemaakt, die de bestuursleden van de AFM van 01-01-2008 tot 01-01-2010 hebben ingediend voor de vervulling van hun ambt. Hieronder vindt u links naar de aanbiedingsbrief aan RTL Nieuws, de salaris gegevens van 2008 en 2009 en de declaratie- en faciliteitenregeling van het bestuur. Daaronder vindt u per bestuurslid alle declaraties.

Eerste verzoek - januari 2010

Hans Hoogervorst

Theodor Kockelkoren

René Maatman

Paul Koster 

Tweede verzoek - maart 2010

Op 31 maart 2010 is een tweede verzoek van RTL binnengekomen om geanonimiseerde openbaarmaking van documenten inzake interne en externe audits van declaraties bij de AFM, alsmede van de (wijziging van) regelingen te krijgen. Hieronder vindt u de gevraagde documenten en de brieven van RTL en de AFM.

Derde verzoek - mei 2010

Op 10 mei 2010 is mondeling een derde verzoek van RTL binnengekomen om geanonimiseerde openbaarmaking van de bevindingen van de exteme accountants inzake de verantwoording van de bestuurdeclaraties van de AFM in de periode van 2004 tot en met 2009, alsmede de bijbehorende notulen en correspondentie. Hieronder vindt u de gevraagde documenten en de brieven van RTL en de AFM.

RTL over dienstreizen - 2011

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van RTL Nederland B.V. van 21 juli 2011 over buitenlandse dienstreizen van bestuursleden en directeuren van de AFM van 2009 en 2010. 

RTL over dienstreizen - 2014

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van RTL Nederland B.V. van 3 september 2014 over buitenlandse dienstreizen van bestuursleden van de AFM van 1 januari 2012 tot en met 1 september 2014.

RTL over integriteitsbeleid AFM

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek van RTL over het integriteitsbeleid van de AFM.

Van Hasselt Law: Wbft en tarieven betaalinstellingen over 2015

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van mevrouw van Hasselt. Dit Wob-verzoek gaat over de totstandkoming van de Wbft en tarieven voor betaalinstellingen over het heffingsjaar 2015.

Dhr Vermanen: integriteitaantastingen

Aanleiding voor deze publicatie is het verzoek van de heer Vermanen om alle documenten te openbaren die gaan over of betrekking hebben op integriteitsaantastingen en verdenkingen van integriteitsaantastingen van medewerkers van de AFM in het jaar 2011 en 2012.

Reactie op Wob-verzoek over integriteitsaantastingen

Dhr Sjerps: Wesa Beheer B.V.

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van het verzoek van de heer N.A. Sjerps inzake het verstrekken van een overeenkomst die van Wesa Beheer B.V. is verkregen in het kader van een onderzoek op grond van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Correspondentie AFM en DNB over Wob-verzoeken sinds 2010

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek inzake de correspondentie tussen de AFM en DNB inzake alle Wob-verzoeken sinds 2010.

Verzoek over informatieverstrekking wetsvoorstel Wet open overheid

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek inzake het verstrekken van informatie in het kader van het wetsvoorstel Wet open overheid.

Personeelsbeleid AFM

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek over het personeelsbeleid van de AFM in 2015.

Wob-verzoek over profielschets en/of vacaturetekst voor de functie voorzitter AFM

Hier vindt u alle informatie die de AFM in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) publiceert naar aanleiding van een verzoek voor het verstrekken van de profielschets en/of vacaturetekst voor de functie van voorzitter van de AFM.