Terug

Hoe kan ik nagaan of de compensatie die ik heb ontvangen goed is berekend?

De compensatie is een afspraak tussen de diverse claimstichtingen en de verzekeraars. Daar staat de AFM buiten. Onderdeel van deze afspraken is dat accountants controleren of de verzekeraars de regelingen goed uitvoeren. De accountants controleren ook of de compensatie goed berekend wordt. De accountants rapporteren aan de claimstichtingen. Veel verzekeraars zetten het verslag van de accountants ook op hun website. Het is lastig om zelf na te gaan of de berekeningen voor jouw compensatie correct zijn, omdat deze berekeningen erg ingewikkeld zijn. Je kunt de verzekeraar wel vragen om een toelichting op de berekening.

De compensatieregeling is alleen gericht op compensatie van de eventueel teveel betaalde kosten voor de beleggingsverzekering. Het eventuele verlies op de beleggingen wordt niet gecompenseerd.Naar alle veelgestelde vragen