Terug

Je verandert van werkgever

Als je weggaat bij je werkgever, word je een niet-actieve deelnemer in de pensioenregeling, ook wel ‘slaper’ genoemd. Krijg je een andere baan waar je ook een pensioenregeling hebt, dan kun je jouw ‘oude’ pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht.

waardeoverdrachtOf het verstandig is je pensioen mee te nemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder is moeilijk te beantwoorden, want dat hangt af van voorwaarden van je oude en je nieuwe pensioenregeling. Waar moet je op letten?

 • De hoogte van je opgebouwde pensioen

  Ligt het opgebouwde pensioen onder de afkoopgrens dan mag de pensioenuitvoerder het pensioen afkopen. Je krijgt dan een bedrag in één keer uitgekeerd, maar je krijgt later dan geen ouderdomspensioen en/of nabestaandenpensioen meer uitgekeerd. Als je waardeoverdracht aanvraagt, dan mag het pensioen niet worden afgekocht. • Het nabestaandenpensioen

  Is er een nabestaandenpensioen? Wat voor soort nabestaandenpensioen is het? Vergelijk de voorwaarden van het nabestaandenpensioen van de ‘nieuwe’ pensioenregeling met wat er nog geldt als je uit dienst bent in de ‘oude’ pensioenregeling?. • De mogelijkheden die het pensioenreglement biedt

  Zijn er bijvoorbeeld uitruilmogelijkheden, kun je eerder met pensioen of is het mogelijk om met deeltijdpensioen te gaan.  • De manier van indexeren bij de pensioenuitvoerders

  Vergelijk de indexatie van niet-actieve deelnemers in de oude pensioenregeling met de indexatie van de actieve deelnemers bij de nieuwe pensioenregeling.  • De hoogte van de dekkingsgraad bij pensioenfondsen

  Wat is de hoogte van de dekkingsgraad van beide fondsen? Hoe hoger de dekkingsgraad van een pensioenfonds, hoe groter de kans op indexatie.  • Wel of niet een herstelplan

  Heeft één van de pensioenfondsen, of beide fondsen, een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend? Vraag na wat de gevolgen van het herstelplan kunnen zijn.

Offerte aanvragen

Vraag nadat je in dienst treedt een offerte aan voor waardeoverdracht bij je nieuwe pensioenuitvoerder. Een offerte betekent niet dat je moet overdragen. Pas nadat je een offerte hebt ontvangen, beslis je of je wel of niet overdraagt naar je nieuwe pensioenregeling.

Als je het lastig vindt om een keuze te maken, vraag dan je nieuwe uitvoerder of je werkgever om uitleg over de verschillen tussen de pensioenregelingen. Of ga naar een pensioenadviseur. Een adviseur rekent wel kosten voor zijn advies. In het register van de AFM kun je zien of een adviseur een vergunning heeft om pensioenadvies te geven.

Informatie delen

Delen via: deel