Go to content
""
Nieuws 07/09/23

AFM reageert op consultatie wetsvoorstel ter implementatie duurzaamheidsrapporteringrichtlijn CSRD

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gereageerd op de consultatie van het wetsvoorstel implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering van het ministerie van Financiën. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft gevolgen voor een groot deel van de verslaggevingsketen. De AFM pleit in haar reactie voor meerdere aanpassingen en aanvullingen van het geconsulteerde wetsvoorstel.

Met ingang van boekjaar 2024 gelden aangescherpte transparantieregels voor de duurzaamheidsinformatie (ESG) in het jaarverslag van de grootste beursgenoteerde ondernemingen; de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Hiermee wordt bijvoorbeeld duidelijk wat klimaatverandering betekent voor de waardeontwikkeling van een onderneming en wat hun impact is op het milieu. 

De CSRD heeft tot doel om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving te verbeteren. De groep ondernemingen die hierover moet rapporteren wordt gefaseerd vergroot. Ook wordt de duurzaamheidsrapportering uitgebreid en gestandaardiseerd. Daarbij gaat het niet langer primair om beschrijvende kwalitatieve informatie, maar ook om cijfermatige kwantitatieve informatie. De CSRD vereist ook dat een externe accountant/assurance provider een beperkte mate van zekerheid verschaft over de niet-financiële informatie die in dit licht wordt opgesteld. De AFM houdt hier toezicht op. 

Lees de reactie op de consultatie van de AFM.

Contact bij dit artikel

AFM

Wilt u het laatste nieuws van de AFM ontvangen?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden wij u op de hoogte.