Back

SnowWorld N.V.

Below you will find information from the register publication of inside information. The information has been provided by the organisation.

  • Registration date 24 jan 2013 - 07:36
  • Statutory name SnowWorld N.V.
  • Title Fornix BioSciences publiceert voorlopige jaarcijfers 2012
  • Comments P E R S B E R I C H T Bussum, 24 januari 2013 Hoofdpunten boekjaar 2012 Resultaatverwachting van Fornix voor 2012 is een nettowinst van circa € 80.000, hetgeen een verbetering is ten opzichte van de eerder gecommuniceerde verwachting van een klein verlies. Het resultaat per aandeel komt in 2012 uit op circa € 0,01 (2011: € 0,02). Kaspositie ultimo 2012 bedraagt € 1,2 mln (2011: € 5,1 mln). De daling houdt verband met een interim-dividenduitkering van € 0,47 per (uitstaand) aandeel op 3 oktober 2012. Kostenstructuur van Fornix is per 1 juli 2012, na beëindiging van de service-overeenkomst met ALK-Abelló, in overeenstemming gebracht met de beoogde minimale instandhoudingskosten. Sinds 1 juli 2012 beschikt Fornix niet langer over eigen huisvesting. Haar laatste materiële vaste actief, een stuk bouwgrond in Lelystad, is in september 2012 verkocht. Vanwege beëindiging van de gewaardeerde samenwerking met de CEO (de heer C.L. Bergman) per 1 juli 2012 is per dezelfde datum mevrouw drs. M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld RC, die sinds 12 september 2011 zitting had in de Raad van Commissarissen ('RvC'), als nieuwe CEO benoemd. Tijdens de laatste Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders ('BAVA'), die heeft plaatsgevonden op 27 september 2012, is de heer drs. F. van Westen als nieuwe commissaris benoemd. Value8 N.V. heeft gedurende 2012, middels het uitbrengen van een ongevraagd bod op de aandelen en aankopen ter beurze, haar belang in Fornix vergroot van bijna 30% naar meer dan 60%.

Related downloads

201301240000000004_PDF versie van persbericht.pdf

Date last update: 22 November 2017

Share information

Share on: Share this