Terug

Wet pensioencommunicatie Voor Pensioenuitvoerders

De Wet pensioencommunicatie wijzigt de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. Het in september 2014 ingediende wetsvoorstel is op 5 maart 2015 met algemene stemmen aanvaard in de Tweede Kamer. Het is op 19 mei aangenomen door de Eerste Kamer en is op 1 juli 2015 in werking getreden.

De AFM verwacht van de Wet pensioencommunicatie dat pensioeninformatie voortaan beter zal aansluiten op het doel: de deelnemer in staat stellen om een goede financiële planning voor zijn oude dag te maken.  Alle informatie die pensioenuitvoerders geven moet aansluiten op de behoeften van deelnemers en correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen die gericht zijn op het beter inzichtelijk maken van persoonlijke risico’s, het makkelijker vergelijken van pensioenregelingen, het inzichtelijker maken van de keuzemogelijkheden en het bieden van handelingsperspectief.

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over de wetswijzigingen van de Wet pensioencommunicatie. Ook kunt u hier meer informatie vinden over de AFM-seminars Pensioencommunicatie, waar de wijzigingen besproken zijn.

AFM-seminars

In juni 2015 heeft de AFM seminars gehouden voor bestuurders van pensioenuitvoerders en pensioenuitvoeringsorganisaties. Tijdens de seminars spraken verschillende vertegenwoordigers uit de pensioensector: de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uitvoerders zelf. Het programma voor de seminars zag er als volgt uit: 

Start  Eind Wat 
12:00 13:00 

Inschrijving, inloop en lunch.
Vergeet niet een paspoort, rijbewijs of ID bewijs mee te nemen. Inschrijving op de dag zelf neemt enkele minuten in beslag. 

13:00  13:15  Opening van het seminar door de dagvoorzitter, gevolgd door een korte toelichting van de AFM
13:15  14:00  Presentatie over de wijzigingen en de aanleiding voor het wetsvoorstel in vogelvlucht, met extra aandacht voor digitalisering
Deze presentatie wordt gegeven in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14:00  14:30  Presentatie over de Pensioen1-2-3.
Een toelichting op de ontwikkeling en het gebruik van de Pensioen1-2-3 en veranderingen op het gebied van digitalisering. Deze presentatie wordt gegeven in samenwerking met de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars.
14:30  15:00  Koffiepauze in de foyer.
15:00  15:30  Presentatie over de uniforme rekenmethodiek.
Een toelichting op de uniforme rekenmethodiek door AFM en DNB.
15:30  16:00  Presentatie over het communiceren over risico’s en koopkracht.
Aan de hand van praktische voorbeelden in discussie gaan over het communiceren over risico’s en koopkracht.
16:00  16:45  Presentatie over de nieuwe open normen, waaronder evenwichtig
Door middel van voorbeelden een toelichting geven op de nieuwe open normen en in discussie gaan over de gevolgen van deze normen.
16:45  17:15  Wrap up van de dag, gevolgd door een borrel.

Inwerkingtreding

De Wet pensioencommunicatie treedt gefaseerd in werking. Onder documenten vindt u de link naar de brief van de regering over de inwerkingtreding. Deze brief bevat als bijlage een schematisch overzicht, waaruit blijkt welke bepalingen wanneer in werking zullen treden.

Documenten

Hier vindt u meer informatie over de Wet pensioencommunicatie en de onderzoeken waar deze onder meer op is gebaseerd. Ook kunt u hier de presentaties van de AFM-seminars bekijken en de belangrijkste vragen en antwoorden die aan bod zijn gekomen tijdens de seminars.

Informatie delen

Delen via: deel
Alle onderwerpen voor Pensioenuitvoerders

Toezichtrapportage pensioenmarkt

Wet pensioencommunicatie

Wet verbeterde premieregeling