Terug

Today’s Tomorrow sluit GFH Paraplufonds tijdelijk na maatregel AFM

Maatregel

handje

Op 29 december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Today’s Tomorrow B.V. (TT) verplicht om de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te schorten. De AFM heeft ernstige twijfels bij de juistheid van de waardering van het GFH Paraplufonds. Dit betekent dat het tijdelijk onmogelijk is dat deelnemers in of uit het GFH Paraplufonds kunnen stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering vanuit het GFH Paraplufonds is tijdelijk onmogelijk. Tot op heden heeft TT de twijfels van AFM niet weggenomen.

Een belangrijk deel van het GFH Paraplufonds wordt belegd in aan het GFH Paraplufonds gelieerde ondernemingen. De aandeelhouders van deze ondernemingen namen de beleggingsbeslissingen voor het GFH Paraplufonds. Dit leverde belangenconflicten op.

De beleggingen in deze ondernemingen zijn illiquide. Dit betekent dat zij lastig verkoopbaar zijn. De waarde van deze beleggingen wordt niet bepaald door een beurskoers.

De AFM heeft ernstige twijfels bij de juistheid van de waardering van de illiquide beleggingen van het GFH Paraplufonds. In de praktijk werd de controle en vaststelling van de waardering van de beleggingen gedaan door ondernemingen die op hun beurt weer verbonden zijn aan de ondernemingen waarin door het GFH Paraplufonds wordt belegd. Daarmee is de waardering niet onafhankelijk vastgesteld.

De werkwijze is naar aanleiding van de maatregelen van de AFM aangepast. Tot op heden zijn de twijfels van de AFM over de juistheid van de waardering echter nog niet door TT weggenomen.

Om deze redenen meent de AFM dat de belangen van de deelnemers in het GFH Paraplufonds ernstig in gevaar zijn. Wanneer deelnemers uit het GFH Paraplufonds willen stappen, is van belang voor alle deelnemers in het fonds dat dit tegen de juiste prijs gebeurt. Wanneer deelnemers uitstappen tegen een onjuiste (te hoge) waarde, komt het te veel aan uitgekeerde waarde ten laste van de resterende deelnemers. Daarom is het noodzakelijk dat het GFH Paraplufonds tijdelijk wordt gesloten, totdat de waardering van de beleggingen getrouw en accuraat is.

De AFM is zich ervan bewust dat het stopzetten van in- en uitstroom ten aanzien van het GFH Paraplufonds (nadelige) gevolgen kan hebben voor deelnemers in het fonds. Het sluiten van het fonds heeft tot gevolg dat de periodieke inleg en uitkering niet plaats kunnen vinden. Dit is in het bijzonder nadelig voor die deelnemers die voor hun (pensioen)inkomen afhankelijk zijn van dergelijke uitkeringen. Het is volgens de AFM echter voor alle deelnemers van zwaarder belang dat zij in en uit het fonds kunnen stappen tegen de juiste prijs.

Het besluit van de AFM is inmiddels onherroepelijk geworden waardoor deze maatregel gepubliceerd kan worden.

De volledige beschikking kunt u hiernaast in pdf-formaat downloaden.

Met vragen over de werkwijze van de AFM in deze procedure kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800-5400 540 (gratis).
Journalisten kunnen contact opnemen met Nicole Reijnen, woordvoerder AFM, via 06-2564 3043 of nicole.reijnen@afm.nl.          

Stand van zaken
Besluit is genomen Bezwaar Beroep Hoger beroep
Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan
29-12-2016 05-01-2017 (1) 30-03-2017 (2)

(1) Een derde heeft bezwaar ingediend tegen de Fondsmaatregel.
(2) De AFM heeft de derde niet-ontvankelijk in haar bezwaar verklaard. Hiertegen is geen beroep ingesteld, het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel