Go to content

Juridisch, beleid en handhaving

Als juridisch professional kun je je bij de AFM specialiseren binnen onze afdeling Juridische Zaken of jezelf verbreden in een functie als toezichthouder.

De AFM houdt toezicht op de naleving van financiële wet- en regelgeving door onder andere banken, verzekeraars, pensioenfondsen, accountantsorganisaties, financieel adviseurs, bemiddelaars, hypotheekverstrekkers, belegginsondernemingen en handelsplatformen.

Hierbij gaat het naast de Wet op het het financieel toezicht onder meer om de Wet toezicht accountantsorganisaties, en de Pensioenwet, maar ook om een groot aantal Europese richtlijnen en verordeningen. In toezicht is dus altijd een juridische component aanwezig.

Juridische zaken

Binnen de afdeling Juridische Zaken (JZ) zorg je voor het juridisch ondersteunen en adviseren van onze toezichtafdelingen en ondersteunende afdelingen. Daarnaast zorg je als juridisch regisseur voor het efficiënt en effectief coördineren en begeleiden van de bezwaar- en gerechtelijke procedures. In de praktijk is de betrokkenheid van de afdeling JZ bij het toezicht en handhaving door de AFM onmisbaar. Bij JZ werken daarnaast ook bedrijfs-, privacy- en aanbestedingsjuristen.

Contact met een collega?

Wil je eens vrijblijvend met een recruiter of collega van een bepaald team praten? Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar recruitment@afm.nl

Specialiseren of verbreden

Als juridisch professional kun je je bij de AFM specialiseren binnen onze afdeling Juridische Zaken of jezelf verbreden in een functie als toezichthouder. Zo kun je bijvoorbeeld op de afdeling Marktintegriteit en Handhaving illegale praktijken onderzoeken, waarbij je veel samenwerkt met het OM en de FIOD. Het gebeurt regelmatig dat medewerkers intern doorgroeien van Juridische Zaken naar een toezichtafdeling of omgekeerd.

Marktintegriteit en handhaving

De afdeling Marktintegriteit en Handhaving heeft als doel de impact van zware schendingen en overtredingen van marktpartijen op de financiële markten te verkleinen. Je activiteiten richten zich dus op diverse vormen van onwenselijk en onbetamelijk gedrag, zoals het aanpakken van bewuste misleiding van beleggers, betrouwbaarheidsissues, financiële criminaliteit en illegaal gedrag zoals het aanbieden van financiële diensten zonder vergunning of prospectus.