Go to content

Bart Zwartjes

Na mijn studie Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen heb ik eerst zes jaar bij Capgemini Consulting gewerkt. Als strategie consultant heb ik daar veel verschillende organisaties met dito vraagstukken vanbinnen gezien; abstract, afwisselend en kort-cyclisch werk. Ik werk bij de AFM op de afdeling Risicoanalyse. Vanuit mijn rol focus ik op het thema innovatie, waarbij ik samen met collega’s nadrukkelijk kijk naar de ontwikkelingen en vernieuwing in de financiële sector.

Functie: Senior toezichthouder, Expertisecentrrum
bart-zwartjes

"Door de sterk digitaliserende wereld ontstaan er nieuwe dynamieken en risico's"

Informerende rol voor consumenten

In mijn vorige werk was het vaak lastig om direct de gevolgen te zien van mijn interventie op een organisatie. Bij de AFM worden vraagstukken sneller concreet, omdat we positieve ontwikkelingen en mogelijke risico’s onderzoeken op de lange én korte termijn. Neem bijvoorbeeld blockchain: iedereen heeft het erover, maar hoe het precies werkt en wat de mogelijke risico’s zijn, dat is niet voor iedereen duidelijk. Wij zitten bovenop ontwikkelingen zoals cryptotechnologie en kunstmatige intelligentie, maar ook digitale marketing en vervullen hierbij een belangrijke informerende rol voor consumenten en marktpartijen.

Ruimte om thema’s verder te brengen

Neem kunstmatige intelligentie. Samen met collega’s onderzoek ik hoe dit impact kan hebben op ons toezicht en helpen we het kennisniveau organisatiebreed naar een hoger plan te tillen. Zo heb ik in samenwerking met De Nederlandsche Bank een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in de Nederlandse verzekeringssector. Hiervoor hebben we onder andere gesprekken gevoerd met experts en verzekeraars tot op bestuursniveau. Daarnaast ben ik nauw betrokken bij de InnovationHub, een loket van de AFM en DNB voor vragen over toezicht en bijbehorende regelgeving rond innovatieve financiële producten en diensten. Wij ontvangen hier wekelijks vragen van zowel gevestigde marktpartijen als startups, die nieuw zijn met de regels die gelden in de financiële sector. Met initiatieven zoals de InnovationHub toont de AFM in mijn ogen aan dat ze ook een laagdrempelige toezichthouder is.

Bovenop de actualiteit

Wat ik mooi vind aan mijn werk is dat het altijd actueel is. Zo is er bij de AFM ruimte om relevante conferenties in binnen- en buitenland bij te wonen en zijn experts altijd bereid om een toezichthouder te voorzien van de laatste kennis. Je ziet dat door de sterk digitaliserende wereld, gecombineerd met innovatie, er nieuwe dynamieken en situaties ontstaan die relevant zijn voor de AFM. Neem bijvoorbeeld de eindeloze mogelijkheden om het keuzeproces van de consument te beïnvloeden in een digitale omgeving. Dit biedt voor mij genoeg interessante thema’s om dieper in te duiken; wat dat betreft kom ik bij de AFM wel aan mijn trekken.