Go to content

Gedragsonderzoek

Behalve economische en juridische aspecten kijken we bij de AFM ook altijd naar het gedrag van mensen en instellingen. Klaar om te pionieren?

De AFM is een gedragstoezichthouder. Dit betekent dat gedrag standaard een van de onderzoeksgebieden is bij het benaderen van toezichtproblemen, naast het economische en juridische gebied.

Contact met een collega?

Wil je eens vrijblijvend met een recruiter of collega van een bepaald team praten? Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar recruitment@afm.nl

Gedragsexperts

Op onze toezichtafdelingen vind je verschillende collega’s met bijvoorbeeld een achtergrond in behavioural economics, maar er werken bij de AFM ook gedragsexperts die zich afdelingsoverstijgend met dit specialisme bezighouden en toezichtafdelingen hierover adviseren. Binnen ons Expertisecentrum werken zij bij het team Gedrag en Cultuur dat zich richt op ondernemingen, of bij het team Consumentengedrag dat het keuzegedrag van consumenten bestudeert.

Stefanie de Beer

'We doen hier wetenschappelijk onderzoek met maatschappelijk rendement'

Gedrag en cultuur in ondernemingen

Het team Gedrag en Cultuur heeft als opdracht de kennis en competenties op het gebied van verandermanagement en cultuurbeïnvloeding binnen de AFM verder uit te bouwen en toepasbaar te maken voor het toezicht. Binnen uiteenlopende ondernemingen doe je onderzoek naar gedrag en cultuur. Zo verkrijg je inzicht in hoe de organisatiecultuur bevorderlijk of juiste belemmerend is voor het uitvoeren van een duurzame, maatschappelijk aanvaardbare strategie. Dit doe je AFM-breed, voor een scala aan ondernemingen zoals pensioenfondsen, banken, verzekeraars, accountantskantoren en vermogensbeheerders. Ook zoek je regelmatig afstemming met DNB over cultuurvraagstukken.

Consumentengedrag

Binnen het team Consumentengedrag zet je jouw kennis op het gebied van het gedrag van consumenten in om de effectiviteit van het toezicht te vergroten. Dit doe je door deel te nemen aan toezichtprojecten en/of door een adviesrol te vervullen. Je vergaart informatie uit wetenschappelijke literatuur, onderzoeken, signalen uit de markt en uit gesprekken die je intern en extern voert. Deze informatie analyseer je en maak je toepasbaar voor je collega’s die het directe toezicht uitoefenen. Daarnaast voer je (praktijk)onderzoeken uit om bestaande gedragswetenschappelijke inzichten te toetsen en nieuwe inzichten te verwerven.

Risicoanalyse

Het Expertisecentrum heeft ook een team Risicoanalyse. Dit team ondersteunt onze toezichthouders met inhoudelijke verdieping en alternatieve perspectieven. Bijvoorbeeld aan de hand van economische analyses, waarbij je sector-overstijgende trends en risico’s bekijkt en onderzoekt welke invloed die hebben op ons toezicht.

Portret van Simone Keunen, toezichthouder bij de AFM

‘Binnen de AFM is veel aandacht voor persoonlijk leiderschap, waarbij je mede de richting bepaalt die je carrière neemt. Met een open blik is veel mogelijk.’