Go to content

Kapitaalmarkten

Binnen de AFM zijn twee afdelingen verantwoordelijk voor het toezicht op de kapitaalmarkten.

Datagedreven Kapitaalmarkten

De afdeling Datagedreven Kapitaalmarkten staat in het teken van – de naam zegt het al – datagedreven toezicht. Je werkzaamheden bestaan uit toezicht op de verplichte meldingen van ondernemingen en personen en de deponeringen van jaarverslagen, het publiceren daarvan in openbare registers van de AFM, toezicht op de transactierapportageverplichtingen en controle op datakwaliteit. De informatie uit deze data speelt een belangrijke rol in onze toezichtaanpak.

Daarnaast houdt deze afdeling zich bezig met (realtime) surveillance van het handelsgedrag op de beurs van meerdere asset classes zoals aandelen en obligaties, maar ook CO2-certificaten, gas- en elektriciteitsderivaten. Hierbij is het doel om opvallend handelsgedrag te signaleren en zo handel met voorwetenschap en marktmanipulatie te voorkomen.

Kapitaalmarktinfrastructuur en Transparantietoezicht

Je collega’s van de afdeling Kapitaalmarktinfrastructuur &Transparantietoezicht houden toezicht op openbare biedingen, prospectustoezicht en het toezicht op de infrastructuur van de kapitaalmarkten. De instellingen waarop zij toezicht houden bestaan bijvoorbeeld uit beurzen en andere handelsplatformen, maar ook partijen die daarop handelen (zoals handelaren voor eigen rekening en algo traders) en partijen die zorgen voor de afwikkeling van de transacties.

Ook houden zij toezicht op partijen die Benchmarks aanbieden. Tot slot worden op deze afdeling de onderzoeken naar marktmisbruik gedaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van een verdachte transactie die de surveillance van de afdeling Datagedreven Kapitaalmarken heeft opgemerkt of na een signaal van externen. Dit zijn onderzoeken naar handel met voorwetenschap, marktmanipulatie en het publiceren van voorwetenschap.

Contact met een collega?

Wil je eens vrijblijvend met een recruiter of collega van een bepaald team praten? Laat je contactgegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Stuur een e-mail met je contactgegevens naar recruitment@afm.nl

Ogen en oren van de AFM

Het toezicht op de kapitaalmarkten is erg belangrijk vanwege de rol die de kapitaalmarkten hebben bij het creëren van economische groei in Nederland. Als toezichthouder bevorder je dat vragers en aanbieders van kapitaal en risico elkaar zo goed mogelijk vinden op de Nederlandse kapitaalmarkten. Daarbij kijk je bijvoorbeeld naar mogelijke belemmeringen: of partijen toegang hebben tot passende financiële producten tegen een juiste prijs, en dat de afwikkeling van hun kapitaalmarkttransacties betrouwbaar verloopt.

Als kapitaalmarkttoezichthouder ben je als het ware de ogen en oren van de AFM op de kapitaalmarkten. Daarbij is het belangrijk dat ook de laatste trends in de gaten worden gehouden zoals crypto’s, duurzaamheid en digitalisering. Tot slot vervullen de toezichthouders ook een belangrijke internationale taak met het geven van input voor beleid op Europees niveau.