Go to content
""

Divers en inclusief, met een gemeenschappelijke motivatie

Als maatschappelijke organisatie wil de AFM een afspiegeling zijn van de samenleving en een werkgever waar iedereen zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt.

Dat doen we vanuit gevarieerde teams qua ervaring, achtergrond en expertise, met de gemeenschappelijke motivatie om onze maatschappelijke taak zo goed mogelijk uit te voeren. De AFM erkent het talent en potentieel van iedere medewerker en benut dit ook.

Zo breed mogelijke blik

Deze denkwijze zorgt ervoor dat we met een zo breed mogelijke blik de uitdagingen als gedragstoezichthouder elke dag opnieuw tegemoet kunnen treden. Hoe uit zich dat bij onze medewerkers? Veel organisaties in de publieke en financiële sector zwoegen om het aandeel vrouwen gelijk te trekken aan het aandeel mannen in de organisatie. Bij de AFM lukt dat al jaren. Die verhouding is bij ons 50/50, met op elk niveau minimaal 40% vrouwen – ook aan de top. 

Geen loonkloof

Uit onderzoek van Erasmus Q-Intelligence blijkt bovendien dat er bij de AFM geen loonkloof bestaat. Een vrouwelijke en een mannelijke AFM’er met vergelijkbare karakteristieken ontvangen in dezelfde functie een gelijk salaris.

Afspiegeling samenleving

Ook qua migratieachtergrond zijn we een goede afspiegeling van Nederland. Toch is diversiteit en inclusie nooit ‘af’. Wij blijven ons daarom inspannen om een omgeving te bieden waar divers talent maximaal benut wordt.