Terug

Wouter Smalbil

De afdeling Planning, Control & Financiën is interne adviseur en sparringpartner van het management van de AFM. We zijn verantwoordelijk voor de begroting van de AFM en voeren daarnaast de regie op de totale besturingscyclus. Via maandelijkse gesprekken met het management en het sturen op KPI’s in dashboards volgen we de voortgang op de doelstellingen van de AFM. Daarbij geven we gevraagd en ongevraagd advies. Momenteel ben ik druk met het jaarplan en de begrotingen, die we ter goedkeuring naar het ministerie van Financiën moeten sturen. Een hectische maar ook leuke periode: als AFM stellen we hiermee onze ambities voor het komende jaar vast.

wouter-smalbil-1206x540

Wouter Smalbil, Manager Planning, Control & Financiën

"We willen transformeren van achteruitkijkspiegel naar navigatiesysteem."

Breder dan finance

Het team Business Control is nog relatief jong, voorheen ging het binnen de AFM vooral om financial control. Er zijn actief mensen van buitenaf geworven – van wie ik er één ben – om de afdeling verder vorm te geven. Het leuke van onze rol is dat we te maken hebben met de Toezichtsafdelingen maar ook raakvlakken hebben met HR-zaken, risk en compliance. Dat maakt je blikveld breder. Elke afdeling binnen de AFM stelt jaardoelen op en vertaalt deze naar KPI’s. Als Controller help je daaraan mee en probeer je KPI’s zo SMART mogelijk te maken. We dagen afdelingen echt uit om hun doelstellingen te halen, met in ons achterhoofd altijd de maatschappelijke context.

Realtime monitoring

Als business controllers zijn wij gedreven om zoveel mogelijk informatie boven water te krijgen om een bestuurder de beste beslissingen te laten nemen. Daarbij willen we in toenemende mate kortcyclisch sturen, waardoor je als organisatie voorspelbaarder en wendbaarder wordt. We willen minder achteruitkijken en meer vooruit; realtime een vinger aan de pols houden en zoveel mogelijk in de actualiteit werken.

Voor mijn overstap heb ik 16 jaar in het bank- en verzekeringswezen gewerkt. Het vakgebied van business control was daar verder ontwikkeld. Maar de AFM is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid, deels door de economische crisis maar ook doordat we steeds meer toezichtstaken erbij gekregen hebben. Nu zijn we bezig met een interne inhaalslag, wat deels mijn motivatie was om hier te gaan werken. Het kunnen meebouwen aan een intern Business Control team geeft mijn werk een extra dimensie.

Geen corporate cultuur

Je merkt dat mensen hier meer nadenken over maatschappelijke relevantie dan in de commerciële branche. Wij worden niet gedreven door winst maken, maar door het beschermen van consumenten. Dat betekent dat je verder kijkt dan je eigen organisatie, naar nationale én internationale impact. Daarnaast had ik bij de AFM altijd het beeld van oude mannen in grijze pakken. Maar ik denk dat de gemiddelde leeftijd hier lager is dan bij mijn vorige werkgevers - en het opleidingsniveau gemiddeld hoger. Dat zorgt voor een bepaalde dynamiek en drive op de werkvloer: iedereen is hoogopgeleid en zit ongeveer in dezelfde levensfase, waardoor we met zijn allen de schouders eronder willen zetten.

Inmiddels kan ik dan ook volmondig zeggen dat de AFM bij mij past. We zijn een werkgever die ertoe doet in het Nederlandse landschap. En zeker als je al ervaring hebt in de sector, is het ontzettend interessant om eens aan de andere kant van de tafel te werken.

Informatie delen

Delen via: deel