Terug

Frans de Weert

Aanvankelijk wilde ik na mijn wiskundestudie onderzoeker worden. Ik merkte echter al snel dat je over theoretische kansberekening maar met weinig mensen kon praten. Dus ging ik de financiële sector in, als trader bij Barclays Capital in Londen en daarna New York. "Trading is the mental game against yourself" zeiden wij altijd; als je niet volkomen eerlijk bent tegenover jezelf, ga je geld verliezen.

Frans de Weert

Frans de Weert, Hoofd Expertisecentrum

"Met het Expertisecentrum creëren we een motor achter de innovatie binnen AFM."

Expertises bundelen

Die eerlijkheid was mede de reden dat ik jaren later in het toezicht terechtkwam. Ik was inmiddels terug in Nederland en had zeven jaar bij DNB gewerkt, toen de kans ontstond om bij AFM het Expertisecentrum op te zetten. Hierin worden zes expertises die essentieel zijn voor toezicht gebundeld: datagedreven toezicht, gedrag & cultuur toezicht, consumentengedrag, risicoanalyses, digitaal onderzoek en operational risk & IT. Door verschillende experts in een team te zetten kunnen we kennis vergroten, creëren we nieuwe perspectieven en kunnen we de vernieuwing binnen AFM aanjagen.

Er werken nu zo’n 60 specialisten, waarvan een kwart van buiten de AFM afkomstig is: van commerciële bedrijven, vanuit de consultancy, van DNB of het ministerie van Financiën. Het zijn vaak mensen met meerdere jaren ervaring in de financiële branche, anders word je hier geen expert. We merken dat dit zijn vruchten afwerpt, dat we nog meer autoriteit verkrijgen.

Korte klap

De AFM is een instituut dat pas 15 jaar bestaat. We hebben ons moeten ontwikkelen en onszelf op de kaart gezet. We zijn goed geworden in de ‘korte klap’: het observeren van een incident en daar snel en effectief op reageren. Maar het laaghangende fruit is wel een beetje weg inmiddels; de branche kent AFM en weet wat we kunnen. Nu moeten we onszelf verder bewijzen. We willen minder incident gedreven zijn en meer preventief. Data gaat ons daarbij helpen. Waarbij ik data-analyse zeker niet als een panacee voor alles zie, maar het biedt wel enorme mogelijkheden om eerder inzicht te krijgen in branches en bedrijven.

Preventief toezicht

De toekomst wordt hoe dan ook uitdagend. Consumenten lenen alweer bijna net zoveel als vóór de crisis; blijkbaar vergeten we de geschiedenis vrij snel. Aan ons de taak om te voorkomen dat wij als een roepende in de woestijn worden gezien. Met zo’n 600 mensen houden we toezicht op het werk van honderdduizenden financials. Dat vraagt om slim werken, en manieren vinden waardoor ons oordeel minder snel terzijde wordt geschoven. Ook daarin speelt data-analyse een belangrijke rol. Want we zijn liever preventief effectief dan dat we naderhand het gelijk aan onze zijde krijgen.

Informatie delen

Delen via: deel