Terug

Barbara Antonides

Met mijn studies politicologie en finance & investments op zak zocht ik een baan op het snijvlak van technisch rekenwerk en politieke besluitvorming. Een toezichthouder biedt dat: je bent zowel bezig met het handhaven van de wet als met de dialoog met de markt en het beschermen van de consument.

Barbara Antonides

Barbara Antonides, Manager Strategie, Beleid en Internationale zaken

"De AFM wil de verandering voor zijn."

Beleid maken

Onze afdeling richt zich op veranderingen van regelgeving, zowel nationaal als internationaal, en daarnaast op allerlei strategische onderwerpen. Iedereen binnen de afdeling heeft zijn eigen specialisme, zoals retailbeleggen, energiederivaten, verzekeringen of het beurslandschap. Eén keer per jaar sturen we een wetgevingsbrief met zaken die wij signaleren naar het ministerie van Financiën en als er ontwikkelingen spelen waar de wet nog niet op is aangepast, kaarten we dat aan. Denk bijvoorbeeld aan het provisieverbod in Nederland na de woekerpolisaffaire.

Internationaal samenwerken

De AFM overlegt ook veel met de overige Europese toezichthouders. Meestal in Parijs, waar de European Securities and Markets Authority (ESMA) is gevestigd, maar ook regelmatig in financiële centra als Londen of Frankfurt. Landen houden zelf toezicht, op Europees niveau wordt overlegd hoe we alles op eenzelfde wijze beoordelen. Ik vertegenwoordig de AFM in een standing committee over retailbeleggen, en zit ook in een committee voor de International Organization of Securities Commissions die zich met toezicht op mondiaal niveau bezighoudt.

Europees provisieverbod

Het is interessant om de invloed van verschillende culturen ten aanzien van toezicht te zien. Hoe gaat het in Brazilië, wat doet men in Italië? De AFM is een zeer gerespecteerd deelnemer aan internationale bijeenkomsten. Met name onze afdeling toezicht consumentengedrag wordt vaak als erg interessant ervaren. Wetenschappelijke inzichten, eigen onderzoek, samenwerking met universiteiten… dat is wel redelijk vooruitstrevend. Binnenkort komt er ook een Europees provisieverbod, waarvoor wij sterk gelobbyd hebben. Nu al krijg ik veel vragen van andere Europese landen die willen weten hoe wij dat aangepakt hebben in Nederland.

Lessen voor de toekomst

Er is na de financiële crisis enorm veel nieuwe wet- en regelgeving geïntroduceerd. Op dit moment verschuift het accent naar de toezichthouders die met die nieuwe regelgeving moeten gaan werken. Nu is ook het moment gekomen om te evalueren of het gewenste doel hiermee bereikt wordt. Wij willen nog effectiever worden in het bereiken van onze doelstellingen, en altijd up to date blijven in de zeer dynamische financiële branche. Ook daar kan een blik over de grenzen bij helpen. Met supervisory convergence onderzoeken we of we best practices uit andere landen ook in Nederland kunnen invoeren.

Informatie delen

Delen via: deel