Terug

Bart Graafland

Voordat ik bij de AFM begon, werkte ik als registeraccountant bij Deloitte. Daar deed ik als forensisch accountant al veel bijzonder onderzoek naar fraude en corruptie en ondersteunde ik de controleteams bij het onderzoeken van fraudesignalen die tijdens de controle werden gesignaleerd. Hoewel ik het moeilijk vond om de plek te verlaten waar ik veel had geleerd en opgebouwd, voelde ik de behoefte om meer vanuit een toezichthoudende rol bezig te zijn met fraude. De rol van de accountant als poortwachter van het maatschappelijk verkeer is heel belangrijk, dus wilde ik daar zitten waar je de hele sector kunt helpen om daar waar nodig die rol beter te vervullen.

bart-graafland-1200

Maatwerk

In de media wordt het AFM-toezicht op de accountancysector soms geschetst als formalistisch en compliance-gericht. Dat herken ik niet. Ons toezicht is voor een groot deel gebaseerd op de naleving van wet- en regelgeving. Toch is veel ook professional judgement, waarbij we het grootste effect op hogere kwaliteit van de controles nastreven. Als toezichthouder hanteer je daarbij een bepaalde vorm van stijlflexibiliteit. Dat is iets wat je moet leren en komt er in de praktijk op neer dat je vooraf en gedurende het onderzoek bepaalt met welke stijl je het meest invloedrijk bent. Formeel versus informeel en bijvoorbeeld streng versus complimenteus. Het is echt maatwerk.

Signalen

Het AFM-toezicht op de accountancysector bestaat onder andere uit regulier onderzoek gericht op de kwaliteit van wettelijke controles, maar we kijken ook naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing en gedrag en cultuur. Ik maak onderdeel uit van het signalen- en incidententeam. Wij komen in actie bij signalen van mogelijke overtredingen en integriteitsinbreuken die het vertrouwen in de externe accountant en de accountantsorganisatie kunnen schaden. Die signalen kunnen ons via allerlei kanalen bereiken. Kantoren moeten zelf incidenten melden, maar wij ontvangen bijvoorbeeld ook signalen via de media, ketenpartners en klokkenluiders. Dat maakt mijn werk heel afwisselend en dynamisch.

Sterk onderzoeksteam

Dit soort vraagstukken vragen om een sterk onderzoeksteam; er wordt bij de AFM dan ook heel kritisch naar de samenstelling gekeken. Ons team bestaat naast registeraccountants ook uit gedragsdeskundigen, data-analisten en forensische onderzoekers. Die diversiteit vult elkaar heel goed aan. Daarnaast hebben mijn collega’s bij de AFM allemaal al jarenlang hun eigen expertises opgebouwd. Dat merk je meteen aan het niveau en gelijkwaardigheid in onze gesprekken. Ik voel daardoor ook veel vertrouwen in elkaar, en dat is een belangrijke voorwaarde om het beste uit jezelf halen.

Informatie delen

Delen via: deel