Terug

Transitie naar duurzame samenleving en economie

De financiële sector bevindt zich in het hart van de transitie naar een duurzame samenleving en economie. Ze levert een belangrijke bijdrage aan die transitie, bijvoorbeeld door het benodigde kapitaal te mobiliseren om de internationale duurzaamheidsagenda mogelijk te maken. Sustainable finance is daarmee zowel een doel op zichzelf als een randvoorwaarde om de transitie te faciliteren en te versnellen.

Positieve bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen

Het gaat hierbij niet alleen om informatie om financiële risico’s beter te kunnen inschatten, maar ook om inzicht in de mate waarin een onderneming, een product of een dienst een positieve bijdrage levert aan duurzaamheidsdoelstellingen. Het gebrek aan standaarden voor wat duurzaam mag heten, ligt hieraan ten grondslag. Zolang dit niet is opgelost, blijven financiële ondernemingen zelf verantwoordelijk voor duidelijkheid over de gebruikte terminologie en de waarborgen voor de gehanteerde claims.

Een ander aandachtspunt is dat financiële ondernemingen duurzaamheid op een verantwoorde en zorgvuldige wijze integreren in hun financiële producten en diensten. Geldende (wettelijke) vereisten zijn onverminderd van toepassing op financiële producten en diensten met een duurzaam karakter. De AFM richt zich daarom binnen haar aandachtsgebieden op de zorgvuldigheid waarmee duurzaamheid een plek krijgt in de financiële sector. De ontwikkeling van Europese wetgeving voor duurzame financiering zal de toezichtstaak van de AFM op dit terrein mede nader invullen.

Beschikbaarheid en kwaliteit van informatie

De AFM ziet ook risico’s ontstaan die uiteindelijk belemmerend kunnen werken als zij niet worden opgepakt. Rode draad in die risico’s is de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie. Zo is het voor beleggers steeds belangrijker dat beleggingsproducten ook duurzaam zijn. Om dat te kunnen bepalen, moeten de zogenaamde ESG-factoren (environmental, social and governance) goed en nauwkeurig zijn omschreven in de financiële verslaggeving van (beursgenoteerde) ondernemingen.

Agenda 2019

Op basis van deze en andere trends bepaalt de AFM waaraan haar toezicht in 2019 prioriteit zal geven. De concrete implicaties van de trends en risico’s voor de toezichtactiviteiten van de AFM voor het komende jaar zullen worden uitgewerkt in de Agenda 2019, die begin 2019 verschijnt.

Informatie delen

Delen via: deel

Zie ook