Terug

Vernieuwen toezicht om nieuwe marktproblemen te voorkomen

speerpunt 2 personen radarDoor toepassing van data-analyse en gedragswetenschappelijke inzichten in het toezicht, krijgt de AFM meer instrumenten in handen om risico’s vroegtijdig te signaleren. Nieuwe marktproblemen kunnen hiermee beter worden voorkomen.

Consumentengedrag

In 2017 deed de AFM samen met een telecomaanbieder een experiment naar het effect van het vooraf invullen van het inkomen bij de verplichte inkomenstoets. Het experiment gaf duidelijk aan dat consumenten hierdoor niet altijd hun daadwerkelijke inkomen en lasten opgeven, waardoor het risico op overkreditering vergroot wordt. Op last van de AFM zijn telecomaanbieders gestopt met het vooraf invullen van het inkomen.

Ook heeft de AFM samen met 2 hypotheekaanbieders gedragswetenschappelijke experimenten ingezet om te onderzoeken hoe zij huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek kunnen aanzetten tot actie, zodat een grote restschuld kan worden voorkomen.

Gedrag en cultuur binnen ondernemingen

In het onderzoek ‘Leren van fouten in de handelsketen’ is bij 13 financiële ondernemingen in kaart gebracht hoe medewerkers kunnen leren van fouten, waardoor ongewenst gedrag binnen de onderneming tijdig wordt gesignaleerd.

Door een onderzoek naar de cultuur bij 5 kleine en middelgrote banken heeft de AFM laten zien hoe tunnelvisie en gebrek aan aandacht voor groepsdynamiek risico’s vormen in boardrooms. De AFM heeft concrete aanbevelingen gedaan om tot betere besluitvorming te komen, waarbij het klantbelang centraal staat.

Data-analyse

Onmisbaar bij het vroegtijdig opsporen van ongewenste risico’s is het datagedreven toezicht. In 2017 hebben we 10 data-analyse-pilots gedraaid. In deze pilots zijn data uit zowel AFM-bronnen als externe bronnen gecombineerd tot toezichtinformatie. Daarmee hebben we onze datamanagement- en analysevaardigheden versterkt, steeds met het oog op het beter laten aansluiten van ons toezicht op de snelle technologische veranderingen.

Het belang van data-analyse in het toezicht op kapitaalmarkten neemt toe met de inwerkingtreding van de herziene Markets in Financial Instruments Directive (MiFID II), waarmee grote hoeveelheden nieuwe data beschikbaar komen. Hierdoor kunnen we trends en risico’s in de markt vroegtijdig zichtbaar maken.

De AFM heeft 140 digitale onderzoeken verricht.

InnovationHub

Er zijn vorig jaar meer dan 60 gesprekken gevoerd met marktpartijen over innovaties in financiële dienstverlening en er zijn 26 concepten beoordeeld over innovatieve dienstverlening en vernieuwende verzekeringsproducten.

Informatie delen

Delen via: deel