Terug

Agenda AFM 2016-2018

De AFM investeert in technologieën en methodieken die zullen leiden tot het versterken en het vernieuwen van het toezicht. De AFM doet dit in reactie en anticipatie op de ontwikkelingen binnen en buiten de financiële sector, en de snelheid waarmee deze ontwikkelingen plaats vinden. Dat is de basis van de Agenda 2016-2018 die de AFM op donderdag 18 februari presenteert. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen. Daarnaast vergroot de AFM de effectiviteit en efficiency van haar organisatie.

Activiteitenagenda 2016

Vrijdag 25 maart is de nadere invulling van onze plannen voor 2016 gepresenteerd. In de Activiteitenkalender 2016 geeft de AFM per toezichtgebied aan welke activiteiten worden uitgevoerd, wat de beoogde resultaten zijn en wat de planning is. De kalender is een concretisering van de Agenda 2016 – 2018. Via thematisch en regulier toezicht wil de AFM ongewenste risico’s in de financiële markten verkleinen.

Afsluiting activiteitenkalender 2015

De brede toezichtaanpak van de AFM, met een mix van toezichtactiviteiten, heeft in 2015 vruchten afgeworpen. De AFM richtte zich het afgelopen jaar naast het herstel van problemen uit het verleden in de sectoren waar de AFM toezicht op houdt, ook op voor die sectoren relevante ontwikkelingen en risico’s. Met het oog op de toekomst heeft de AFM in 2015 haar besturing en organisatie versterkt en vernieuwd.

Voortgang activiteitenagenda 2015

De AFM is op koers met haar agenda voor 2015. Het bestuur van de AFM kijkt dan ook met tevredenheid terug op de eerste helft van dit jaar. Met de publicatie van de activiteitenagenda geeft de AFM tussentijds weer in hoeverre zij op koers ligt in 2015. Per toezichtthema wordt aangegeven wat de AFM heeft gedaan.

Informatie delen

Delen via: deel