Go to content

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

De European Insurance and Occupational Pensionfunds Authority (EIOPA) is de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector.

De EIOPA is onderdeel van het Europees Systeem voor Financieel Toezicht (ESFS), dat waarborgt dat Europese regelgeving adequaat wordt geïmplementeerd en toegepast.

Status Q&As

Regelmatig publicert de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) Q&As met interpretaties van Europese wet- en regelgeving. Deze door EIOPA gepubliceerde Q&As zijn juridisch niet bindend. EIOPA schrijft op haar website: “The Q&As have no binding force in law”. De AFM onderschrijft evenwel het doel van de Q&As, namelijk het zoveel mogelijk bereiken van een level playing field in de Europese Unie ten aanzien van de toepassing van Europese wet- en regelgeving. De AFM zal de Q&As dan ook betrekken in het toezicht, waarbij de concrete toepassing zal afhangen van alle relevante feiten en omstandigheden.