Go to content

Verslaggeving

Beleggers hebben in toenemende mate behoefte aan informatie over meer dan alleen de financiële prestaties van ondernemingen. Ook daarom geven steeds meer ondernemingen – al dan niet verplicht – in hun jaarverslagen niet alleen inzicht in de winst- en verliescijfers, maar bijvoorbeeld ook in hun duurzaamheidsbeleid.

Daarmee wordt toezicht op een zorgvuldige toepassing van duurzaamheidsprincipes in de financiële sector steeds belangrijker. De AFM maakt zich hard voor goede geïntegreerde verslaggeving waarbij ook expliciet aandacht is voor transparante duurzaamheidsverslaggeving.

Hier vindt u meer informatie over de verplichtingen die gelden voor ondernemingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.