Essentiële Beleggersinformatie (Ebi)

In reclame-uitingen voor ICBE's en beleggingsinstellingen die de Essentiële Beleggersinformatie voeren, moet een risico-indicator met verplichte waarschuwingszin staan. De waarschuwingszin luidt: ‘Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggersinformatie.’ Deze zin moet samen met de risicometer van het product worden opgenomen in de reclame.

Vereisten vormgeving

De vormgeving en inhoud van de Essentiële Beleggersinformatie zijn in grote lijnen vastgelegd in de EU verordening 583/2010 en voor sommige deelonderwerpen nader ingevuld in de guidance van ESMA. Dit document kunt u raadplegen bij het opstellen van uw eigen Essentiële Beleggersinformatie documenten. Per 1 januari 2022 wordt de Essentiële Beleggersinformatie voor ICBE’s en beleggingsinstellingen vervangen door het Essentiële Informatiedocument.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via ondernemersloket@afm.nl.