Go to content

Europees paspoort

Financiële ondernemingen die in een land binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Noorwegen en IJsland) een vergunning hebben van de toezichthouder van dat land én die ook in een van de andere landen binnen deze zone producten en diensten willen aanbieden, moeten zich laten registreren bij de toezichthouder van dat betreffende land. Zij krijgen dan een Europees Paspoort. Deze ondernemingen blijven onder het toezicht van het land van herkomst vallen.

Beleggingsondernemingen

Als een Nederlandse beleggingsonderneming binnen een ander land van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) beleggingsdiensten wil verlenen, is daarvoor een Europees Paspoort nodig.

Adviseurs en bemiddelaars

Als u een vergunning heeft voor het bemiddelen, het optreden als (onder)gevolmachtigd agent of het bemiddelen in herverzekeringen, levensverzekeringen en/of schadeverzekeringen en u wilt deze diensten in een ander Europees land aanbieden, dan kunt u een Europees paspoort voor het dat land aanvragen.