Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

Melden en aanvragen

Voor het verrichten van veel financiële diensten, zoals adviseren over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of een consumptief krediet of bemiddelen in vermogensopbouwproducten heeft u een vergunning van de AFM nodig. Financiële ondernemingen moeten of kunnen verschillende soorten meldingen doen.

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor:

  • adviseren van een financieel product
  • bemiddelen in een financieel product
  • herverzekeringsbemiddelen
  • optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
  • adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie: nationaal regime)
  • aanbieden van kredieten
  • aanbieden van beleggingsobjecten.
Alle werkzaamheden die zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen.
Van adviseren is sprake wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant.

Veelgestelde vragen over vergunningplicht

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig voor:

- adviseren van een financieel product
- bemiddelen in een financieel product
- herverzekeringsbemiddelen
- optreden als (onder)gevolmachtigd agent in verzekeringen
- adviseren en/of orders doorgeven in deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen (zie: nationaal regime)
- aanbieden van kredieten
- aanbieden van beleggingsobjecten.

Alle werkzaamheden die zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen.
Van adviseren is sprake wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant.

Lees meer over de vergunningen, mogelijke vrijstellingen en regels voor adviseurs & bemiddelaars

Welke vergunning heb ik nodig?

Welke vergunning u nodig heeft, hangt af van uw activiteiten. De volgende vragen zijn van belang:

- Wilt u alleen bemiddelen of ook advies geven?
- In welke producten wilt u bemiddelen of adviseren?
- Wilt u zelfstandig werken of onder de verantwoordelijkheid van een vergunninghouder?

Lees meer over vergunningen

Bestaat uw organisatie uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten? Dan kunt u uw vergunning uitbreiden naar een collectieve vergunning. Met een collectieve vergunning kunt u aangesloten ondernemingen aanmelden.

Wilt u adviseren en bemiddelen in één product van één aanbieder? Dan kunt u door een aanbieder aangemeld worden als verbonden bemiddelaar.

Wat is een verbonden bemiddelaar?

Een verbonden bemiddelaar is een financiële dienstverlener die uitsluitend in één product van één aanbieder bemiddelt.

Een verbonden bemiddelaar mag bemiddelen voor meerdere aanbieders en meerdere producten. Deze aanbieders en producten mogen dan alleen niet onderling concurrerend zijn. (zie artikel 2:81, tweede lid, Wet op het financieel toezicht).

Op grond van de bijzondere relatie tussen de verbonden bemiddelaar en de aanbieder is de verbonden bemiddelaar niet vergunningplichtig.

De aanbieder moet bij aanmelding van een verbonden bemiddelaar verklaren dat hij volledig verantwoordelijk is voor de bemiddelaar. De aanbieder moet er dus voor zorgen dat de verbonden bemiddelaar voldoet aan de Wft. De bemiddelaar moet voldoen aan alle eisen die volgen uit de Wft, behalve de eis om te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De aanbieder kan via ons AFM Portaal een verbonden bemiddelaar aan- of afmelden.

Wat is een aangesloten onderneming?

Als een financiële dienstverlener bestaat uit meerdere ondernemingen die bij elkaar zijn aangesloten, bestaat de mogelijkheid een collectieve vergunning aan te vragen. Alleen rechtspersonen kunnen een collectieve vergunning aanvragen (B.V., N.V., vereniging en stichting).

Een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of een maatschap kan dus geen collectieve vergunning aanvragen.

Op grond van artikel 2:105 Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt een aantal eisen aan deze rechtspersoon gesteld. De centrale organisatie met de collectieve vergunning is verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke regels door de aangesloten onderneming. De collectieve vergunninghouder moet daarom bevoegdheden hebben (op basis van statuten of op basis van een overeenkomst) om er voor te zorgen dat de aangesloten onderneming zich aan de Wft houdt.

Ook moet de houder van de collectieve vergunning beschikken over voldoende mogelijkheden tot deskundige ondersteuning van de aangesloten ondernemingen.

Bekijk meer informatie over het aan- en afmelden van aangesloten ondernemingen.

Hoe kan ik 'bewijzen' dat ik een vergunning heb?

Zodra de AFM een vergunning verstrekt, wordt deze opgenomen en zichtbaar in het openbare register op de website van de AFM. Dit register bevat onder andere uw vergunningnummer en de product-/dienstencombinaties waarvoor u een vergunning hebt.

Consumenten vinden deze informatie vooral via de zoekoptie ‘Check je aanbieder’. U kunt de gegevens van uw vergunning ook printen.

Hebben leadproviders en vergelijkingssites een vergunning nodig?

Als uw activiteiten erop gericht zijn om meer dan NAWTE-gegevens (geboortedatum of geslacht zijn bijvoorbeeld al meer dan NAWTE-gegevens) in te winnen en deze gegevens doorgeeft aan een financieel adviseur, verzekeraar of andere derde, is er al sprake van bemiddeling in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en heeft u een vergunning nodig.

Lees meer over vergunningen en regels