Go to content

Beleidsuitingen

Over de beleidsregels van de AFM over haar bevoegdheden op de financiële markt leest u hier meer. Daarnaast geeft de AFM haar visie over de naleving van van wetten en regels in een interpretatie. 

Verder maken de gezamenlijke Europese toezichthouders (EBA, EIOPA en ESMA), verenigd in de European Supervisory Authorities (ESA’s), in hun bevoegdheid, richtsnoeren en aanbevelingen ('guidelines and recommendations') aan bevoegde autoriteiten of financiële marktdeelnemers.