E.H.W. Weusten

E.H.W. Weusten

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

Naam E.H.W. Weusten

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
NaamE.H.W. WeustenAard tuchtrechtelijke maatregelWaarschuwingMoment van ingang03 jan 2022Einddatum

Datum laatste update: 24 maart 2023