J.J.A. Becx

J.J.A. Becx

Op grond van de Wet tuchtrechtspraak accountants dient de AFM ervoor zorg te dragen dat onherroepelijke tuchtrechtelijke maatregelen die zijn opgelegd aan registeraccountants of Accountant-Administratieconsulenten worden opgenomen in het register van de AFM. Hieronder ziet u aan welke betrokken persoon een tuchtrechtelijke maatregel is opgelegd.

Naam J.J.A. Becx

Tuchtrechtelijke maatregelen

Naam Aard tuchtrechtelijke maatregel Moment van ingang Einddatum
NaamJ.J.A. BecxAard tuchtrechtelijke maatregelWaarschuwingMoment van ingang28 mrt 2014Einddatum

Datum laatste update: 22 maart 2023