Go to content
Attention:

Lukt het niet om in te loggen op het AFM Portaal?

Het kan helpen om uw browsergeschiedenis/cookies te verwijderen

PostNL N.V.

PostNL N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 03 sep 2012 - 13:35
Statutaire naam PostNL N.V.
Titel POSTNL WIJZIGT TOPSTRUCTUUR
Bericht Den Haag, 3 september 2012, PostNL maakt bekend dat het voornemens is zijn topstructuur aan te passen. De beoogde Raad van Bestuur zal bestaan uit 2 leden te weten de CEO Herna Verhagen en de CFO Jan Bos. Daarnaast komt er een Executive Committee (EC) met 4 leden die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse aansturing van de bedrijfsactiviteiten. Met een effectieve en efficiënte topstructuur is sprake van een betere verdeling van verantwoordelijkheden en aansluiting op de uitdagingen die de business kent. De samenstelling van het team is in lijn met de strategische doelstellingen en de gewenste cultuur. De medezeggenschap is advies gevraagd over de voorgenomen besluiten. De beoogde Raad van Bestuur zal in de toekomst bestaan uit de CEO en de CFO. Gerard Aben gaat in het eerste kwartaal van 2013 met pensioen. Zijn opvolger zal geen onderdeel uitmaken van de Raad van Bestuur. In het licht van de beoogde topstructuur hebben Ger Jacobs en Pieter Kunz in goed overleg met de Raad van Bestuur besloten hun carrière buiten PostNL voort te zetten. De werkzaamheden van Ger Jacobs zullen worden waargenomen door Arno van Bijnen (directielid Commercie). De beoogd opvolger van Pieter Kunz is Albert Rodenboog (directeur logistiek Pakketten). Daarnaast heeft de Raad van Bestuur Marcel Krom benoemd tot directeur International. Het Executive Committee zal dan bestaan uit: Gerrit Mastenbroek (directeur Pakketten), Albert Rodenboog (directeur Productie Mail Nederland), Arno van Bijnen (waarnemend directeur Commercie Mail Nederland), Marcel Krom (directeur International). Herna Verhagen, CEO van PostNL stelt: “De nieuwe topstructuur en de voorgenomen benoemingen sluiten aan op de strategische doelstellingen van PostNL en de uitdagingen die wij hebben. Bovendien zijn deze wijzigingen een katalysator voor de gewenste cultuurverandering. Ik respecteer het besluit dat Ger en Pieter hebben genomen, maar betreur hun beslissing en zal hen mis