Go to content
NSI N.V.

NSI N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 30 okt 2009 - 07:55
Statutaire naam NSI N.V.
Titel Nieuwe Steen Investments: huurinkomsten en bezettingsgraad stabiel, hoger direct resultaat
Bericht Highlights • direct resultaat derde kwartaal gestegen met 3,3% ten opzichte van tweede kwartaal • direct resultaat over drie kwartalen 2009 stijgt met 3,9% ten opzichte van drie kwartalen 2008 • like-for-like groei van 0,5% ten opzichte van 1 januari 2009 • bezettingsgraad in het derde kwartaal blijft op gelijk niveau als tweede kwartaal (91,3%) • herwaarderingen op gelijk niveau als in het tweede kwartaal • interim-dividend derde kwartaal: € 0,34 Het derde kwartaal van 2009 kenmerkt zich door onverkort sterk blijvende operationele resultaten van Nieuwe Steen Investments. De stijging van het directe resultaat in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede is het gevolg van lagere niet doorberekende servicekosten (14,4%), lagere exploitatiekosten (14,3%) en lagere rentelasten (2,0%), bij nagenoeg gelijk beleven netto-huurinkomsten (-0,8%). In het derde kwartaal werden meer panden verkocht dan gekocht. Als gevolg hiervan daalden de rentelasten omdat de verkoopopbrengsten werden aangewend om leningen af te lossen. Door herwaarderingen daalde de waarde van de vastgoedportefeuille over de eerste drie kwartalen van 2009 met € 39,0 miljoen. In het tweede kwartaal was deze daling € 4,8 miljoen en in het derde kwartaal bedroeg deze € 4,7 miljoen. De trendbreuk van zeer forse naar veel geringere afwaarderingen die al zichtbaar werd in het tweede kwartaal, lijkt dus door te zetten.

Datum laatste update: 24 juni 2024