Go to content
DPA Group N.V.

DPA Group N.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 21 aug 2009 - 07:54
Statutaire naam DPA Group N.V.
Titel Resultaten eerste halfjaar 2009 DPA Group N.V.
Bericht Highlights eerste halfjaar 2009 ? De schuld bij de bank is afgelost en er wordt geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit. ? Per 30 juni 2009 resteert slechts het saldo van een bankvordering en een werkkapitaalfinanciering van 4,4 miljoen Euro. (Het saldo van de bankschuld en de werkkapitaalfinanciering bedroeg eind 2008 7,1 miljoen Euro.). ? De continuïteitsopmerking betreffende bankconvenanten in het jaarverslag 2008 is niet meer van toepassing. ? De ontwikkeling van de cashflow is positief. ? Er heeft een emissie plaatsgevonden tot 10% van het geplaatste aandelenkapitaal, opbrengst 2,2 miljoen Euro (juni 2009). Financiële highlights eerste halfjaar 2009 ? De omzet is afgenomen met 24% tot 28,0 miljoen Euro (H1 2008, 36,8 miljoen Euro). ? De brutomarge bedroeg 19,3% over het eerste halfjaar (H1 2008, 25,7%). ? De indirecte kosten zijn afgenomen met 28% tot 7,7 miljoen Euro (H1 2008, 10,7 miljoen Euro). ? Het bedrijfsresultaat (EBITDA) kromp naar 1,6 miljoen Euro negatief, inclusief eenmalige kosten van circa 0,9 miljoen Euro (H1 2008, 0,3 miljoen Euro negatief).