Go to content
Robeco Institutional Asset Management B.V.

Robeco Institutional Asset Management B.V.

Hieronder vindt u informatie uit het register openbaarmaking voorwetenschap. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.

Publicatie datum 29 jul 2009 - 16:19
Statutaire naam Robeco Institutional Asset Management B.V.
Titel Robeco Hoog Dividend Onroerend Goed gaat op in Robeco Property Equities
Bericht Robeco is van plan het Nederlandse fonds Robeco Hoog Dividend Onroerend Goed N.V. op te laten gaan in het vergelijkbare Luxemburgse fonds Robeco Property Equities. Door de geringe omvang van Robeco Hoog Dividend Onroerend Goed (EUR +/- 8 miljoen per eind juni 2009) is het fonds niet efficiënt te beheren. Het Robeco Property Equities (EUR +/-70 miljoen per eind juni 2009) is veel groter en de transactiekosten drukken daardoor minder zwaar op het rendement van het fonds. In het vervolg zullen klanten een dividenduitkering op kwartaalbasis ontvangen in plaats van een jaarlijks slot- en/of interim dividend. De beheervergoeding is identiek en de Total Expense Ratio (TER) zal vergelijkbaar zijn. Het voornemen wordt voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die op 18 augustus 2009 zal worden gehouden. Na de verkregen goedkeuring zal de effectuering in het vierde kwartaal van 2009 plaatsvinden, waarmee de notering aan Euronext Amsterdam komt te vervallen.

Datum laatste update: 16 juli 2024