Go to content
Renpart Vastgoed Holding IX N.V. De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)

Renpart Vastgoed Holding IX N.V. De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)

Hieronder vindt u informatie over het goedgekeurde prospectus. Deze is door de organisatie verstrekt.

Datum goedkeuring 09 nov 2009
Naam uitgevende instelling Renpart Vastgoed Holding IX N.V.
Omschrijving De eerste openbare emissie van aandelen (het ‘Prospectus’)
Bestandstype Prospectus
Begindatum 12 nov 2009
Wijze van publicatie Drukwerk en elektronisch
Plaats van publicatie Na goedkeuring door de AFM kan het Prospectus digitaal verkregen worden via de vennootschap (Renpart Vastgoed Holding IX N.V., Postbus 85523, 2508 CE Den Haag (www.renpart.nl)).

Prospectus
Prospectus3860.pdf

Datum laatste update: 19 juli 2024